Tiráž Ochrana dat

Kontakt

Angaben gemäß § 5 TMG:

WiP|m3dia – Patrick Witte
pokojová ulice 19 | Eberswalde 16225

Daňové identifikační číslo

Identifikační číslo daně z obratu podle § 27 a zákona o dani z obratu:
DE351933128

Redakční odpovědnost

e|Testy – Patrick Witte
pokojová ulice 19
16225 Eberswalde

urovnávání sporů

Nejsme ochotni nebo povinni účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčím radě spotřebitelů.

Kontaktovat

Telefon: +49 0176/55424947
E-mail: info[ ät ]ehrliche-tests.de

Tento potisk platí také pro účty sociálních sítí: Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Pinterest,

Odpovědnost za obsah podle § 55 odst. 2 RStV

Patrick Witte je účastníkem partnerského programu Amazon EU, který byl navržen tak, aby poskytoval médium pro webové stránky, na kterých lze vydělat náhradu reklamních nákladů prostřednictvím umisťování reklam a odkazů na Amazon.de. Jako affiliate společnosti Amazon získávám kvalifikované nákupy.

Bitte beachten Sie:

Čestné testy je informační portál pro spotřebitele.S námi:

 • Nenajdete laboratorní testy nebo informace z testovacího centra

Nejsme zkušební laboratoř nebo zkušební ústav!

 • nemohou objednávat, rezervovat, rezervovat nebo žádat o žádné produkty nebo služby
 • nepožadujte informace od objednaných produktů od partnerů a obchodů

V tomto ohledu se můžete přímo obrátit na příslušnou prodejnu.

Poznámka: Na webových stránkách jsme použili provizní odkazy (affiliate odkazy) a označili jsme je „*“ nebo reklamou. Pokud je objednávka zadána prostřednictvím těchto odkazů, obdrží Ehrliche-tests.de provizi od prodejce, nevznikají zákazníkovi žádné další náklady.

Odpovědnost za obsah

Podle § 7 Abs.1 TMG jsme jako poskytovatel služeb odpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných zákonů. Podle §§ 8 a 10 TMG však nejsme povinni dohlížet na přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od doby poznání konkrétního porušení. Pokud se dozvíme o takových porušeních, takový obsah okamžitě odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za obsah těchto třetích stran. Příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek je vždy odpovědný za obsah odkazovaných stránek. Odkazované stránky byly zkontrolovány v souvislosti s možným porušením právních předpisů v době propojení. Nelegální obsah nebyl v okamžiku propojení rozpoznatelný.

Trvalá kontrola obsahu spojených
Stránky jsou však bez konkrétních důkazů porušení předpisů nepřiměřené. Po oznámení porušení takových odkazů okamžitě odstraníme.

Copyright

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému zákonu. Kopírování, zpracování, distribuce a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Není-li obsah tohoto webu provozovatelem vytvořen, jsou respektována autorská práva třetích stran. Konkrétně jsou obsah třetích stran označeny jako takové. Pokud si nicméně uvědomujete porušení autorských práv, požádáme o odpovídající poznámku. Pokud se dozvíme o porušení právních předpisů, takový obsah okamžitě odstraníme.

Ochrana dat

Velmi nás těší váš zájem o naši společnost. Ochrana dat má velmi vysokou prioritu pro správu e-testů. Použití webových stránek e-testů je v zásadě možné bez jakýchkoli údajů o osobních údajích. Pokud ovšem dotyčná osoba přeje využívat speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být vyžadováno zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno a neexistuje právní základ pro takové zpracování, obecně usilujeme o souhlas osoby údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, je vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů a v souladu s ustanoveními o ochraně údajů platnými pro jednotlivé země platnými pro elektronické testy. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů se společnost snaží informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních informací, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou navíc informovány o svých právech v rámci této zásady ochrany osobních údajů.

E-testy, jakožto kontrolor, provedli řadu technických a organizačních opatření, která zajistí co možná nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přenos dat na bázi internetu však může mít obecně bezpečnostní otvory, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu může každá dotčená osoba svobodně předkládat osobní údaje jiným způsobem, například telefonicky.

1. Definice

Politika ochrany osobních údajů e-testů vychází z terminologie použité evropskou směrnicí a regulačním orgánem při přijímání obecného nařízení o ochraně údajů (DS-GVO). Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to ujistili, chtěli bychom předem vysvětlit použitou terminologii.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme následující pojmy, mimo jiné:

 • a) osobní údaje

  Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). jedinec je považován za být identifikována, přímo či nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, na on-line identifikátorem nebo jedné či více speciálních funkcí, které odrážejí fyzickou, fyziologickou, genetická, duševní, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.

 • b) subjekt údajů

  Dotčená osoba je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce.

 • c) zpracování

  Zpracování znamená jakýkoli proces nebo řadu operací souvisejících s osobními údaji, jako je shromažďování, shromažďování, organizování, organizování, uchovávání, přizpůsobování nebo úprava, čtení, dotazování, používání s automatizovanými postupy nebo bez nich; zveřejnění, šíření nebo jiné formy poskytování, usmíření nebo sdružování, omezení, vymazání nebo zničení.

 • d) omezení zpracování

  Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • e) Profilování

  Profiling je jakékoliv automatické zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních informací k posouzení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se výkonu práce, hospodářské situace, zdraví, osobních údajů Analyzovat nebo předvídat preference, zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo přemístění této fyzické osoby.

 • f) pseudonymizace

  Pseudonymization je zpracování osobních údajů způsobem, ve kterém jsou osobní údaje již nemůže být přiřazen ke konkrétnímu subjektu bez pomoci dalších informací, pokud tyto dodatečné informace budou uchovávány odděleně a technická a organizační opatření, která mají zajistit, že osobní údaje není přiřazena identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) správce nebo správce

  Správce nebo správce je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, subjekt nebo orgán, který sám nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů. Pokud jsou cíle a způsoby takového zpracování určeny právem Unie nebo právními předpisy členských států, správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení mohou být stanovena podle práva Unie nebo vnitrostátního práva.

 • h) Procesory

  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

 • i) příjemce

  Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, agentura, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zveřejněny, bez ohledu na to, zda je třetí stranou. Orgány, které mohou obdržet osobní údaje podle práva Unie nebo vnitrostátního práva v souvislosti s určitou misí, se však nepovažují za příjemce.

 • j) třetí strana

  Třetí je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, subjekt nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby pověřené přímou odpovědností správce nebo zpracovatele za zpracování osobních údajů.

 • k) Souhlas

  Souhlas je jakýkoli dobrovolný pro konkrétní případ a jednoznačně vydané subjektu údajů informován způsobem vyjádření vůle v podobě prohlášení nebo jiný rozlišitelný afirmativní aktu, kterým se rozumí osoba, že souhlasí se zpracováním osobních údajů týkajících je.

2. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování

Osoba odpovědná ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně údajů v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů jsou:

e-testy

Heegermühlerstr. 64

16225 Eberswalde

Německo

Tel: brzy

E-mail: info@ehrliche-tests.de

Webové stránky: ehrlich-tests.de

3. sušenky

Webové stránky e-testů používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy a uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho webů a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Skládá se z řetězce, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webům a serverům rozlišit prohlížeč jednotlivce od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Zvláštní webový prohlížeč může být rozpoznán a identifikován jedinečným identifikátorem souboru cookie.

Používáním souborů cookie mohou e-testy uživatelům tohoto webu poskytovat uživatelsky přívětivé služby, které by bez cookies nebyly možné.

Pomocí cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat ve smyslu uživatele. Cookies nám umožňují, jak již bylo uvedeno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, který používá cookies, nemusí znovu zadávat pověření pokaždé, když navštíví webovou stránku, protože to dělá webová stránka a cookie uložené v uživatelském počítačovém systému. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, čímž trvale odporuje nastavení cookies. Dále již nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech běžných internetových prohlížečů. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookie v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být plně použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Webová stránka e-testů shromažďuje sérii obecných údajů a informací vždy, když je webová stránka přístupná dotčenou osobou nebo automatizovaným systémem. Tato obecná data a informace jsou uloženy v protokolových souborech serveru. může být detekován, typu prohlížeče, použitý (1) a verze (2) operační systém z přístupu systému (3) webové stránky, na základě kterého přistupuje systém na našich webových stránkách vstoupí (tzv odkazujícího serveru) (4) dílčí webové stránky, které o zpřístupňování systému jsou poháněny na našich webových stránkách (5) datum a čas přístupu na webové stránky (6) adresa internetového protokolu An (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb o zpřístupnění obsahu systému a (8) další podobné údaje a informace používané v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevykazují elektronické testy žádné závěry o dotyčné osobě. Tato informace je spíše zapotřebí (1) dodat obsah našich webových stránkách správně (2) pro optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na ty, (3) s cílem zajistit pokračující fungování našich informačních systémů a technologií našich webových stránek, jakož ( 4) poskytnout donucovacím orgánům informace potřebné pro vymáhání práva v případě kybernetického útoku. Tyto anonymní údaje shromážděné a informačních e-testů, tedy na jedné straně statisticky a dále analyzovány s cílem zvýšit ochranu soukromí a zabezpečení dat v naší společnosti, aby v konečném důsledku zajistit optimální úroveň ochrany můžeme zpracovávat osobní údaje. Anonymní údaje o souborech protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytovaných dotyčnou osobou.

5. Možnosti kontaktu prostřednictvím webových stránek

Na webových stránkách e-testy má za práva zveřejňování informací, které umožňují rychlou elektronickou kontakt na naši společnost, jakož i přímou komunikaci s námi, který zahrnuje také obecnou adresu takzvané elektronické pošty (e-mailová adresa). Pokud se dotyčná osoba obrátí na správce údajů e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje poskytnuté subjektem údajů budou automaticky uloženy. Takové osobní údaje, dobrovolně přenášené jednotkou na správce, jsou uchovávány za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou poskytnuty třetím osobám.

6. Komentáře v blogu na webu

Elektronické testy nabízejí uživatelům možnost nechat individuální komentáře k jednotlivým příspěvkům na blogu na blogu umístěném na webové stránce správce. Blog je webový portál obvykle přístupný veřejnosti, v němž jeden nebo více lidí, kteří jsou nazýváni blogery nebo blogery na webu, může publikovat články nebo zapisovat myšlenky do takzvaných blogových příspěvků. Příspěvky na blogu mohou být obvykle komentovány třetími stranami.

Pokud dotčená osoba zanechá komentář na blogu zveřejněném na této webové stránce, jsou ukládány a publikovány nejen komentáře, které zanechala dotyčná osoba, ale i informace o době vstupu komentáře a uživatelské jméno (pseudonym) zvolené dotčenou osobou. Dále je také zaznamenána adresa IP přiřazená poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů. Toto ukládání adresy IP se provádí z bezpečnostních důvodů a v případě, že subjekt údajů porušuje práva třetích stran nebo zveřejňuje nelegální obsah tím, že předloží komentář. Ukládání takových osobních údajů je tedy ve vlastním zájmu správce, aby mohl v případě porušení vyloučit. Tyto osobní údaje nejsou poskytnuty třetím stranám, ledaže takové zveřejnění není vyžadováno zákonem nebo právní ochranou správce.

7. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Zpracovaný správcem údajů a ukládá osobní údaje dotčeného pouze na dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro ukládání osobně nebo pokud je to dovoleno podle evropských směrnic a dárci předpisy nebo jinými zákonodárci v zákonů či předpisů, u kterých má správce údajů byl stanoven.

Není-li účel skladování vynechán, nebo pokud vyprší doba uchovávání stanovená evropskými směrnicemi a předpisy nebo jakýmkoli jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje budou běžně zablokovány nebo odstraněny v souladu se zákonnými ustanoveními.

8. Práva subjektu údajů

 • a) Právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů má právo, jak to udělily evropské regulační orgány a regulační orgány, požadovat od správce, aby ověřil, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud dotyčná osoba přeje využívat toto potvrzovací právo, může kdykoli kontaktovat zaměstnance řídícího pracovníka.

 • b) Právo na informace

  Každá osoba, jichž se týká zpracování osobních údajů, má právo kdykoli poskytnout Evropskému úřadu pro řízení a regulaci, aby získala od správce údajů bezplatně informace o osobních údajích uložených v jeho rámci a kopii těchto informací. Kromě toho evropský zákonodárce a regulátor poskytl subjektu údajů následující informace:

  • pro účely zpracování
  • kategorií zpracovávaných osobních údajů
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo byly dosud zveřejněny osobní údaje, zejména příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím
  • pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení dané doby trvání
  • existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se jej týkají, nebo omezení zpracování zpracovatelem odpovědným osobám nebo právo vznášet námitky proti takovému zpracování
  • existenci práva na odvolání vůči orgánu dozoru
  • pokud nejsou osobní údaje shromažďovány od subjektu údajů: Všechny dostupné informace o zdroji dat
  • existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování v souladu s článkem 22 1 Abs.4 a DS-GMO a - alespoň v těchto případech - smysluplné informace o algoritmu a rozsahu a požadovaného dopadu takového zpracování pro dotčené osoby

  Subjekt údajů má navíc právo na přístup, pokud jde o to, zda byly osobní údaje předány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo získat informace o příslušných zárukách v souvislosti s převodem.

  Pokud si zúčastněná strana přeje využít tohoto práva na informace, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.

 • c) Právo na opravu

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem požadovat okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají. Dále subjekt údajů má právo požadovat vyplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení, s přihlédnutím k účelům zpracování.

  Pokud dotyčná osoba přeje vykonávat toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.

 • d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Každá osoba, zapletený do zpracování osobních údajů má právo udělené evropské politiky a zákonodárce, aby požadovat, aby osoba odpovědná, že jejich osobní údaje budou odstraněny okamžitě, pokud platí jedna z následujících důvodů a pokud není vyžadováno zpracování:

  • Osobní údaje byly shromážděny pro tyto účely nebo jinak zpracovávány, pro které již nejsou nutné.
  • Subjekt údajů odejme souhlas, na kterém zpracování čl. 6 odst. 1 bod A DS-GMO nebo techniky. 9 odst. 2 bod a DS-GMO podporovány, a tam je nedostatek jinak právního základu pro zpracování.
  • Dotyčná osoba musí v souladu s čl. 21 odst. 1 DS-GMO objektu se zpracováním, a neexistují žádné naléhavé důvodné zpracování před nebo osoby jednající v souladu s čl. 21 odst. 2 DS-GMO opozici vůči Zpracování.
  • Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
  • Vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo vnitrostátního práva, které podléhá správce.
  • Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k službám informační společnosti nabízené podle článku 8, odst. 1 DS-GVO.

  Je-li některý z výše uvedených důvodů správný a dotčená osoba si přeje zajistit odstranění osobních údajů uložených v e-testu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce. Zaměstnanec e-testů zajistí okamžité splnění požadavku na hašení.

  osobní údaje o e-testů byly zveřejněny, a naše společnost jako osoba odpovědná v souladu s čl. 17 odst. 1 DS-GMO povinen výmaz osobních údajů, musí e-testů, s přihlédnutím k dostupné technologii a náklady na provádění příslušných opatření nastavit jiný pro správce údajů, které zpracovávají osobní údaje publikované o včetně technické informována, že dotyčná z nich druhý pro správce údajů o výmaz všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či replikací těchto člověk osobních údajů, pokud není požadováno zpracování. Zaměstnanec e-testů zajistí v jednotlivých případech nezbytné.

 • e) Právo na omezení zpracování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a regulačním orgánem požadovat, aby správce omezil zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

  • Přesnost osobních údajů je dotyčným subjektem zpochybněna po dobu, která umožňuje kontrolorovi ověřit přesnost osobních údajů.
  • Zpracování je nezákonné, subjekt údajů odmítá vymazat osobní údaje a místo toho žádá o omezení používání osobních údajů.
  • Řadič již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů jim vyžaduje, aby uplatňovali, uplatňovali nebo obhájili právní nároky.
  • Dotčená osoba vznáší námitky proti zpracování podle čl. Článek 21 odst. 1 DS-GVO a ještě není jasné, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad důvody, pro které osoba odpovědná.

  Je-li splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů chce požádat o omezení osobních údajů uložených v e-testu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce. Zaměstnanec e-testů způsobí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost údajů

  Každá osoba, zapletený do zpracování osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními dárců, které se dostanou osobní údaje, které poskytl dotyčné osoby poplatek, ve strukturované, konzistentní a strojově čitelném formátu. Má také předkládat tyto údaje do jiného poplatku, aniž by byl narušen odpovědné osoby, které osobní údaje byly poskytnuty práva, za předpokladu, že zpracování na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm DS-GMO nebo čl. 9 Abs . 2 bod a DS-geneticky modifikovaného organismu nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písmeno b DS-GMO a jejich odpovídající zpracování se provádí za použití automatické metody, za předpokladu, že zpracování se nevyžaduje pro provádění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která byla přidělena odpovědné osobě.

  Kromě toho, dotčená ve výkonu jejich práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 DS-GMO osoba získat, že osobní údaje jsou přenášeny přímo z poplatku do jiného poplatku, pokud je to technicky proveditelné a je-li zákonem, to neovlivňuje práva a svobody druhých.

  Pro uplatnění práva na přenositelnost dat může dotyčná osoba kdykoli kontaktovat zaměstnance elektronických testů.

 • g) Právo vznést námitku

  Každá osoba, zapletený do zpracování osobních údajů má právo udělené Evropskou směrnic a nařízení dárce z důvodů plynoucích z jejich specifické situace kdykoliv se zpracováním týkající se jejich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písmeno e nebo f DS-GVO vznese námitku. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  E-testy již zpracovávat osobní údaje v případě rozporu, pokud dokážeme, vážných a legitimních důvodů ke zpracování, převažují nad zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo zpracování je pro zjištění, výkon nebo Obhajoba právních nároků.

  Zpracuje e-testy osobní informace k provozu direct mailu, dotyčná osoba má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely takové reklamy. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou poštou. V rozporu s dotyčnou ve vztahu ke službám elektronického testování zpracování pro účely přímého marketingu osobu, budou e-testů, které nejsou zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

  Kromě toho se dotyčná osoba má právo z důvodů plynoucích z jejich specifické situace, proti němuž je relevantní pro zpracování osobních údajů pro vědecká na výzkumné účely e-testování nebo historickým nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 DS GMO k námitkám, pokud takové zpracování není nezbytné k plnění úkolů veřejného zájmu.

  Pro uplatnění práva na námitku se může subjekt údajů přímo obrátit na každého zaměstnance elektronického testu nebo jiného zaměstnance. Dotčená osoba je rovněž v souvislosti s používáním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002 / 58 / ES, svobodně uplatňovat své právo podávat námitky prostřednictvím automatizovaných postupů, které používají technické specifikace.

 • h) Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

  Každá osoba, zapletený do zpracování osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a dárců předpisy, ani jeden výlučně na základě automatizovaného zpracování - včetně profilování - aby mohla být na bázi rozhodnutí, které se odehrává po právní moci nebo významně ovlivňuje ho podobným způsobem, v případě, že rozhodnutí (1) není pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a osobou, která je požadována, nebo (2) v důsledku právních předpisů Evropské unie nebo členských států, které je zpoplatněno, je povoleno a tato právní úprava přiměřená opatření chránit práva a svobody, jakož i oprávněné zájmy subjektu údajů nebo (3) s výslovným souhlasem subjektu údajů.

  Pokud je požadováno rozhodnutí (1), nebo pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědné osoby (2) je provedeno s výslovným souhlasem osoby, e-testy přijmout vhodná opatření k ochraně práv a svobod, jakož i k ochraně oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně přinejmenším právo na získání zásahu člověka ze strany odpovědné osoby, aby prohlášení o své vlastní postavení a napadat rozhodnutí náleží.

  Pokud má subjekt údajů nárok na automatické rozhodovací právo, může kdykoli kontaktovat zaměstnance řídícího pracovníka.

 • i) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně údajů

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a regulačním orgánem kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce.

9. Zásady ochrany soukromí pro použití a používání affilinetu

Řadič má integrované komponenty affilinet na této webové stránce. Affilinet je německá affiliate síť, která nabízí affiliate marketing.

Affiliate marketing je prodej formou na bázi internetu, která umožňuje komerčním provozovatelům internetových stránek, známé jako Obchodníci a inzerenty, což je obvykle odměňováni prostřednictvím kliknutím nebo prodejních provizí reklama na internetových stránkách třetích stran, takže když distributoři, kteří rovněž pobočky nebo vydavatelů být volán, ukázat. Kupec musí prostřednictvím affiliate sítě, reklamy, takže bannerové reklamy nebo jiným vhodným způsobem internetové reklamy k dispozici, které se aktivně nebo pasivně v důsledku affiliate na svých internetových stránkách prostřednictvím jiných kanálů, například reklamy nebo e-mailem na klíčová slova Marketing, být propagován.

Provozovatelem společnosti Affilinet je affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Mnichov, Německo.

Affilinet nastaví soubor cookie na informační systém dotyčné osoby. Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše. Sledovací cookie společnosti Affilinet neukládá žádné osobní údaje. Zobrazí se pouze identifikační číslo přidružené společnosti, tj. Partner zprostředkující potenciálního zákazníka, jakož i pořadové číslo návštěvníka webové stránky a klikaného reklamního média. Účelem ukládání těchto údajů je zpracování plateb provizí mezi obchodníkem a affiliatem, které jsou zpracovávány prostřednictvím affiliate sítě, tj. Affilinet.

Dotčená osoba může zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby společnost Affilinet nastavila cookie na informační systém dotčené osoby. Soubory cookie, které již byly nastaveny společností Affilinet, mohou být také kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Příslušné zásady ochrany osobních údajů společnosti Affilinet naleznete na adrese https://www.affili.net/en/footeritem/datenschutz.

10. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání Facebooku

Řadič má integrované komponenty společnosti Facebook na těchto stránkách. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je internetové společenské místo pro setkávání, což je online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociálních sítí vytvářet soukromé profily, nahrát fotografie a sdílet prostřednictvím požadavků přátel.

Facebook je provozní společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osoby odpovědné za zpracování osobních údajů, pokud postižená osoba žije mimo USA nebo Kanadu, jsou společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, přístav Canal Grande, Dublin 2, Irsko.

Každá návštěva jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce a na které je integrována složka Facebook (plug-in Facebook), je internetový prohlížeč systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky příslušnou službou Facebook Součást způsobí, že ke stažení se zobrazí příslušná součást Facebooku Facebooku. Přehled všech pluginů Facebook naleznete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. V rámci tohoto technického procesu společnost Facebook obdrží informace o tom, která specifická spodní strana našich webových stránek navštíví dotyčná osoba.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně do Facebooku, Facebook při každé návštěvě na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu trvání příslušného pobytu na naší webové stránce rozpozná, na které konkrétní stránce se návštěvnost datových subjektů nachází. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Facebook a přiděleny Facebookem na příslušný Facebook účet subjektu údajů. Ovládané příslušné osobě integrovány na našich webových stránkách Facebooku tlačítek, jako je například tlačítko „Like“, nebo poskytne osobě, komentář, Facebook přiřadí tuto informaci k osobním Facebook účtu uživatele dotyčné osoby a ukládá toto osobních údajů ,

Facebook vždy obdrží informace prostřednictvím komponenty Facebook, jímž subjekt údajů navštívil naši webovou stránku, pokud je subjekt údajů přihlášen ke Facebooku současně s přístupem na naše webové stránky; to se děje bez ohledu na to, zda osoba klikne na komponentu Facebook nebo ne. Pokud takový přenos těchto informací na Facebook není touto osobou chtít, může před jejich voláním na našich webových stránkách zabránit přenosu prostřednictvím odhlášení ze svého účtu ve službě Facebook.

Datová politika zveřejněná společností Facebook, která je k dispozici na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytuje informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů prostřednictvím Facebooku. Také vysvětluje, jaké možnosti nabízí společnost Facebook na ochranu soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook. Takové aplikace mohou subjekt údajů použít k potlačení přenosu dat na Facebook.

11. Zásady ochrany osobních údajů při používání a používání funkcí affiliate programu Amazon

Řadič, jako účastník programu Amazon Affiliate Program, integruje komponenty Amazon na tomto webu. Složky Amazon byly navrženy z Amazonie s cílem zákazníků prostřednictvím reklamy na různých internetových stránkách skupiny Amazon, zejména na Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr , Amazon.it a Amazon.es. BuyVIP.com proti zaplacení provize za zprostředkování. Řadič může generovat příjmy z reklamy pomocí komponent Amazon.

Operační společností těchto komponent Amazon je Amazon EU S.à.rl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Lucembursko, Lucembursko.

Amazon nastaví soubor cookie na informační systém dotyčné osoby. Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše. Přes každou jednotlivou výzvu k jednomu z jednotlivých stránkách tohoto webu, který je provozován ovladačem a na kterém součást Amazon byl integrován, internetový prohlížeč automaticky zahájeno na informačních technologií systému dotčeného příslušného dat komponent Amazon osoby Účely online inzerce a fakturace provizí společnosti Amazon. Jako součást tohoto výrobního procesu Amazon obdrží znalosti osobních údajů používají Amazon k původu došlých objednávek od Amazonu pochopit a usnadnit prohlášení Komise v pořadí. Mezi jinými, Amazon chápe, že osoba klikla na partnerský odkaz na našich webových stránkách.

Postižený může cookies prostřednictvím našich webových stránek, jak již bylo popsáno výše, a to vždy odpovídající nastavení internetového prohlížeče používaného k prevenci a tudíž v rozporu s trvale používání cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Amazon nastavit soubor cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Navíc soubory cookie, které již byly nastaveny společností Amazon, mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Pro více informací a ochrany osobních údajů zákony Amazon lze nalézt na https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

12. Zásady ochrany osobních údajů při používání a používání služby Google AdSense

Řadič integroval službu Google AdSense na tomto webu. Google AdSense je služba online, která zajišťuje zprostředkování reklamy třetích stran. Google AdSense je založen na algoritmu, který vybírá reklamy zobrazované na webových stránkách třetích stran v souladu s obsahem příslušných webových stránek třetích stran. Google AdSense povoluje cílení uživatelů na internetu zaměřené na zájmy, které jsou implementovány generováním individuálních uživatelských profilů.

Operační složkou komponenty Google AdSense je Alphabet Inc., Amphitheatre 1600 Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem komponenty Google AdSense je zahrnout reklamy na našich webových stránkách. Google AdSense nastaví soubor cookie na informační technologii subjektu údajů. Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše. Pomocí tohoto souboru cookie Alphabet Inc. poskytuje analýzu využití našich webových stránek. Každá návštěva na jedné ze stránek této stránky provozované správcem a zahrnující komponentu Google AdSense automaticky iniciuje internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby prostřednictvím příslušného komponentu Google AdSense Odeslání údajů společnosti Alphabet Inc. za účelem online inzerce a vypořádání provizí. V rámci tohoto postupu, technická abeceda Inc. získává znalosti osobních údajů, jako je sledovat IP adresu příslušného v zájmu abecedy Inc., mimo jiné osobě, původ návštěvníků a kliknutí a umožňují výpočty ustanovení jako výsledek.

Dotčená osoba může zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Alphabet Inc. nastavit soubor cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Soubor cookie již nastavený společností Alphabet Inc. může být navíc kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Google AdSense také používá tzv. Počítací pixely. Počítáním pixel je miniaturní grafika, která je vložena do webových stránek, aby umožnila záznam souboru s protokolem a analýzu souboru protokolu, čímž lze provést statistické vyhodnocení. Na základě zabudovaného počtu pixelů může společnost Alphabet Inc. zjistit, zda a kdy byla otevřena internetová stránka postiženou osobou a která spojuje dotyčnou osobu, na kterou jste klikli. Počítání pixelů se používá mimo jiné k vyhodnocení toku návštěvníků na webových stránkách.

Služba Google AdSense přenese osobní údaje a informace, včetně adresy IP požadované pro shromažďování a vyúčtování zobrazené reklamy, společnosti Alphabet Inc. ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou uloženy a zpracovávány ve Spojených státech amerických. Společnost Alphabet Inc. může předávat osobní informace shromážděné technickým procesem třetím osobám.

Google AdSense bude vysvětleno na adrese https://www.google.com/intl/cs/adsense/start/.

13. Ustanovení o ochraně údajů při používání a používání Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Řadič integroval na tomto webu komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Služba Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Webová analýza je sběr, sběr a analýza dat o chování návštěvníků webových stránek. Mimo jiné služba web analýzy shromažďuje údaje o tom, na které webové stránce zasáhla dotčená osoba na webové stránky (tzv. Referrery), na které podstránky byly přístupné webové stránky, nebo jak často a za jakou délku pobytu byla podstránka zobrazena. Webová analýza se používá především k optimalizaci webové stránky a analýzy nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem komponenty Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpovědná za zpracování používá pro webovou analýzu prostřednictvím Google Analytics doplněk „_gat._anonymizeIp“. Prostřednictvím tohoto dodatku společnost Google zkracuje a anonymizuje IP adresu internetového připojení dotyčné osoby, pokud jsou naše internetové stránky přístupné z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků na našich webových stránkách. Společnost Google mimo jiné využívá získaná data a informace k vyhodnocení využívání našich webových stránek, sestavování pro nás online přehledů aktivit na našich webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek.

Google Analytics používá soubor cookie v systému informační technologie dotčené osoby. Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše. Používáním tohoto souboru cookie Google umožňuje analyzovat využití našich webových stránek. Každý hovor jedním z jednotlivých stránkách tohoto webu, který je ovládán regulátorem ao nichž komponenta Google Analytics byla začleněna, internetový prohlížeč automaticky zahájeno na informačních technologií systému dotčeného příslušného analytického komponentu Google osobu Odeslání údajů společnosti Google pro účely analýzy online. Jako součást tohoto výrobního procesu Google je informován o osobních údajích, jako je sledovat IP adresy dotyčné osoby, které slouží společnosti Google, mimo jiné, původ návštěvníků a kliknutí a umožňují výpočty ustanovení jako výsledek.

Soubor cookie uchovává informace o osobě identifikovatelné, jako je čas přístupu, umístění, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv subjektu údajů. Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, vaše osobní údaje, včetně adresy IP připojení k Internetu používané subjektu údajů, jsou převedeny na společnost Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu převést na třetí strany.

Dotčená osoba může zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Soubor cookie, který již byl nastaven službou Google Analytics, může být také kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost napadnout a zabránit shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics pro použití tohoto webu a zpracování těchto údajů společností Google. K tomu musíte stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že žádná data a informace o návštěvách webových stránek nemohou být přeneseny do služby Google Analytics. Instalace doplňku prohlížeče považuje společnost Google za rozpor. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, formátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplněk prohlížeče a zakázat službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo zakázán subjektem údajů nebo jinou osobou v rámci své sféry kontroly, je možné doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo znovu aktivovat.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a ​​http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Služba Google Analytics je vysvětlena podrobněji na adrese https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

14. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání Google+

Osoba odpovědná za zpracování integrovala tlačítko Google+ jako součást tohoto webu. Google+ je takzvaná sociální síť. Sociální síť je místo pro sociální schůzky provozované na internetu, online komunita, která uživatelům obvykle umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo podnikové informace. Google+ umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a síť prostřednictvím žádostí o přátelství.

Google+ provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každý hovor jedním z jednotlivých stránkách tohoto webu, který je provozován ovladačem a na které tlačítko Google+ byla integrována, internetový prohlížeč automaticky zahájeno na informačních technologií systému dotčeného příslušného tlačítka Google+, reprezentace odpovídající Google+ osoby Stáhnout tlačítko od společnosti Google. Jako součást tohoto technického procesu společnost Google bude vědět, které konkrétní webové stránky návštěvníků stránek navštíví subjekt údajů. Podrobnější informace o Google+ naleznete na adrese https://developers.google.com/+/.

Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena na Google+, Google rozpozná, která konkrétní podstránka našeho webu dotyčná osoba navštěvuje při každé návštěvě dotyčné osoby na naší webové stránce a po celou dobu trvání příslušného pobytu na naší webové stránce. webová stránka. Tyto informace jsou shromažďovány tlačítkem Google+ a přiřazovány společností Google k příslušnému účtu Google+ dotyčné osoby.

Pokud dotyčná osoba aktivuje jedno z tlačítek Google+ integrovaných na našem webu a učiní tak doporučení Google+ 1, Google přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Google+ dotyčné osoby a uloží tato osobní data. Google uloží doporučení Google +1 dotyčné osoby a zveřejní jej v souladu s podmínkami, které v tomto ohledu dotyčná osoba přijme. Doporučení Google +1 poskytnuté dotyčnou osobou na tomto webu bude následně použito společně s dalšími osobními údaji, jako je název účtu Google +1 použitého dotyčnou osobou a fotografie uložená v něm v jiných službách Google, pro například jsou uloženy a zpracovány výsledky vyhledávače vyhledávače Google, účet Google dotyčné osoby nebo jiná místa, například na webových stránkách nebo v souvislosti s reklamami. Google je dále schopen propojit návštěvu tohoto webu s dalšími osobními údaji uloženými společností Google. Google také zaznamenává tyto osobní údaje za účelem vylepšení nebo optimalizace různých služeb Google.

Prostřednictvím tlačítka Google+ Google vždy obdrží informace o tom, že dotyčná osoba navštívila náš web, pokud je dotyčná osoba přihlášena na Google+ současně s přístupem na náš web; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na tlačítko Google+ nebo ne.

Pokud si dotyčná osoba nepřeje, aby byly osobní údaje předávány společnosti Google, může tomuto přenosu zabránit odhlášením ze svého účtu Google+ před vyvoláním našeho webu.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/. Další odkazy na tlačítko Google + 1 naleznete na adrese https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. Ustanovení o ochraně údajů při používání a používání Google AdWords

Osoba odpovědná za zpracování integrovala na tuto webovou stránku Google AdWords. Google AdWords je služba internetové reklamy, která umožňuje inzerentům umisťovat reklamy do výsledků vyhledávače Google i do reklamní sítě Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi předem definovat určitá klíčová slova, pomocí kterých se reklama zobrazí ve výsledcích vyhledávače Google pouze v případě, že uživatel pomocí vyhledávače vyvolá výsledek vyhledávání relevantní pro klíčová slova. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na tematické weby pomocí automatického algoritmu a s přihlédnutím k dříve definovaným klíčovým slovům.

Provozovatelem služeb Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem Google AdWords je inzerovat naše webové stránky zobrazováním zájmově relevantní reklamy na webových stránkách společností třetích stran a ve výsledcích vyhledávače vyhledávače Google a zobrazováním reklamy třetích stran na našich webových stránkách.

Pokud se dotčená osoba dostane na náš web prostřednictvím reklamy Google, uloží se v systému informačních technologií dotyčné osoby Google takzvaný konverzní cookie. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Konverzní cookie ztrácí platnost po třiceti dnech a nepoužívá se k identifikaci dotčené osoby. Pokud platnost souboru cookie ještě nevypršela, použije se soubor cookie pro převod k určení, zda byly na našich webových stránkách zpřístupněny určité podstránky, například nákupní košík ze systému online obchodu. Konverzní cookie umožňuje nám i Google pochopit, zda dotyčná osoba, která přišla na náš web prostřednictvím reklamy AdWords, vygenerovala prodej, tj. Dokončila nebo zrušila nákup.

Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního cookie používá Google k vytváření statistik návštěv našich webových stránek. Tyto statistiky návštěv zase používáme k určení celkového počtu uživatelů, kteří nám byli odkázáni prostřednictvím reklam AdWords, tj. K určení úspěchu nebo neúspěchu příslušné reklamy AdWords a k optimalizaci našich reklam AdWords do budoucna. Naše společnost ani jiní inzerenti Google AdWords neobdrží od společnosti Google informace, které by mohly identifikovat dotyčnou osobu.

Konverzní cookie se používá k ukládání osobních údajů, například webových stránek navštívených dotyčnou osobou. Pokaždé, když navštívíte náš web, jsou osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používané dotyčnou osobou, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá Google ve Spojených státech amerických. Google může tyto osobní údaje shromážděné technickým procesem předat třetím stranám.

Dotčená osoba může kdykoli zabránit nastavení cookies naší webovou stránkou, jak již bylo uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče, a trvale tak namítat proti nastavení cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google v nastavení konverzního souboru cookie v systému informační technologie dotyčné osoby. Kromě toho může být soubor cookie již nastavený službou Google AdWords kdykoli odstraněn prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitky vůči reklamě na základě zájmů Google. Chcete-li to provést, musí dotyčná osoba přistupovat k odkazu www.google.com/settings/ads z každého z internetových prohlížečů, které používají, a provést tam požadovaná nastavení.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

16. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání Instagramu

Řídicí jednotka má na této webové stránce integrované součásti služby Instagram. Služba Instagram je služba, která se kvalifikuje jako audiovizuální platforma a umožňuje uživatelům sdílet fotografie a videa a také šířit tyto údaje do jiných sociálních sítí.

Provozovatelem služeb Instagramu je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Každý hovor jedním z jednotlivých stránkách tohoto webu, který je provozován ovladačem a byl na kterém je integrován komponent Instagram (Insta-tlačítko), internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby, je automaticky pomocí příslušného Instagram komponentu způsobuje stahování zobrazení příslušné komponenty aplikace Instagram. Jako součást tohoto technického procesu společnost Instagram uvědomuje, které konkrétní webové stránky navštíví dotyčná osoba.

Pokud je subjekt údajů přihlášen k aplikaci Instagram současně, společnost Instagram při každé návštěvě na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu trvání příslušného pobytu na našich webových stránkách rozpozná, která konkrétní podstránka dotyčná osoba navštíví. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponent Instagram a přiřazeny prostřednictvím služby Instagram účtu Instagram postižené osoby. Pokud dotyčná osoba aktivuje jedno z tlačítek Instagram integrovaných na našich webových stránkách, údaje a informace přenášené s ním jsou přiřazeny osobnímu uživatelskému účtu Instagram dotyčné osoby a uloženy a zpracovány společností Instagram.

Prostřednictvím komponent Instagram Instagram vždy obdrží informace o tom, že dotyčná osoba navštívila náš web, pokud je dotyčná osoba současně přihlášena do služby Instagram v době, kdy přistupuje k našim webovým stránkám. k tomu dochází bez ohledu na to, zda daná osoba klikne na komponentu Instagram nebo ne. Pokud dotyčná osoba nechce předat tuto informaci společnosti Instagram, může ji zabránit přenosu před odhlášením z účtu Instagram předtím, než zavolá naše webové stránky.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Instagram naleznete na adrese https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

17. Zásady ochrany soukromí pro používání a používání LinkedIn

Řídicí jednotka má integrované komponenty společnosti LinkedIn Corporation na této webové stránce. LinkedIn je sociální síť založená na internetu, která umožňuje uživatelům připojit se k existujícím obchodním kontaktům a vytvářet nové obchodní kontakty. 400 milion registrovaných lidí používá LinkedIn ve více než zemích 200. To znamená, že LinkedIn je v současné době největší platformou pro obchodní kontakty a jednou z nejnavštěvovanějších webových stránek na světě.

LinkedIn provozní společnost je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin soud Mountain View, CA 94043, USA. Mimo USA jsou otázky ochrany soukromí řešeny společností LinkedIn Ireland, problémy s ochranou soukromí, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, která obsahuje komponentu LinkedIn (plug-in LinkedIn), tato součást způsobí, že prohlížeč používaný subjektem si stáhne odpovídající zobrazení komponenty LinkedIn. Další informace o plug-inch služby LinkedIn naleznete na adrese https://developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohoto technického procesu se LinkedIn dozví o konkrétním spodku našich webových stránek, které navštíví dotyčná osoba.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně s LinkedIn, LinkedIn při každé návštěvě na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu trvání příslušného pobytu na našich webových stránkách rozpoznává, které konkrétní webové stránky návštěvník údajů navštíví. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty LinkedIn a propojeny společností LinkedIn s příslušným účtem LinkedIn společnosti LinkedIn. Pokud dotyčná osoba aktivuje tlačítko LinkedIn integrované na našich webových stránkách, LinkedIn přidělí tyto informace osobnímu účtu uživatele LinkedIn dotyčné osoby a tyto osobní údaje uloží.

LinkedIn vždy obdrží informace prostřednictvím komponenty LinkedIn, které dotyčná osoba navštívila na našich webových stránkách, pokud se dotyčná osoba při příchodu na naši webovou stránku současně přihlásí do služby LinkedIn; to se děje bez ohledu na to, zda osoba klikne na komponentu LinkedIn nebo ne. Pokud dotyčná osoba nechce tyto informace předat společnosti LinkedIn, může tato osoba před tím, než navštíví naši webovou stránku, zabránit odhlášení ze svého účtu LinkedIn.

Na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls nabízí společnost LinkedIn možnost odhlásit e-mailové zprávy, textové zprávy a cílené reklamy a také spravovat nastavení reklam. LinkedIn také používá partnery jako Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, kteří mohou nastavit cookies. Tyto soubory cookie lze odmítnout na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Zásady ochrany osobních údajů LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Pravidla cookie služby LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

18. Zásady ochrany soukromí pro používání a používání Myspace

Řadič má na těchto webových stránkách integrované komponenty Myspace LLC. Myspace je tzv. Sociální síť. Sociální síť je internetové společenské místo pro setkávání, což je online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Mimo jiné Myspace umožňuje uživatelům sociální sítě nastavovat blogy nebo skupiny zdarma na uživatelských profilech obsahujících fotky a videa.

Myspace provozuje společnost Myspace LLC, 8391 Beverly Blvd., #349, Los Angeles, Kalifornie 90048, USA.

Pokaždé, když je jednotlivec na této webové stránce povolán správcem a na kterém je integrován myspace komponent (myspace plug-in), bude internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky nahrazen příslušným myspacem Součást způsobí, že se zobrazí odpovídající součást myspace myspace, která má být stažena. Více informací o Myspace naleznete na adrese https://myspace.com. Součástí tohoto technického procesu je, že Myspace obdrží informace o tom, které konkrétní webové stránky navštíví dotyčná osoba.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně do Myspace, Myspace při každé návštěvě na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu trvání příslušného pobytu na našich webových stránkách rozpozná, na které konkrétní stránce se návštěvník dotyčné osoby navštíví. Tyto informace shromažďují součást myspace a jsou mapovány MySpace na myspace účet postižené osoby. Pokud dotyčná osoba aktivuje tlačítko myspace integrované na našich webových stránkách, Myspace přidělí tyto informace uživatelskému účtu osobního myspace dotyčné osoby a tyto osobní údaje uloží.

Myspace vždy obdrží informace prostřednictvím součásti Myspace, že dotyčná osoba navštívila naše webové stránky, pokud je dotyčná osoba současně přihlášena do Myspace v době, kdy přistupuje k našim webovým stránkám; to se děje bez ohledu na to, zda postižená osoba klikne na komponentu myspace. Pokud takový přenos těchto informací na Myspace není touto osobou chtít, může před přenosem na náš web zabránit přenosu tím, že se odhlásí z účtu myspace.

Politika soukromí společnosti Myspace, která je k dispozici na adrese https://myspace.com/pages/privacy, poskytuje informace o shromažďování, zpracovávání a používání osobních informací společnosti Myspace.

19. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání Pinterestu

Osoba odpovědná za zpracování má na tomto webu integrované komponenty od společnosti Pinterest Inc. Pinterest je takzvaná sociální síť. Sociální síť je místo setkávání na sociálních sítích provozované na internetu, což je online komunita, která uživatelům obvykle umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Pinterest umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné publikovat sbírky obrázků a jednotlivé obrázky a také popisy na virtuálních pinboardech (tzv. Pinning), které zase mohou být sdíleny (tzv. Repinning) nebo komentovány jinými uživatelé.

Pinterest provozuje společnost Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Pokaždé, když je některá ze stránek této stránky vyvolána správcem a na které je integrována součást Pinterest (plug-in Pinterest), je automaticky vyhledáván internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby Součást způsobí, že se má stáhnout příslušná součást Pinterest Pinterest. Více informací o společnosti Pinterest naleznete na adrese https://pinterest.com/. V rámci tohoto technického procesu získává společnost Pinterest informace o tom, která konkrétní podstránka našich webových stránek navštíví dotyčná osoba.

Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena na Pinterest, Pinterest při každé návštěvě našich webových stránek dotyčnou osobou a po celou dobu trvání příslušného pobytu na našich webových stránkách rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotyčná osoba navštěvuje. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Pinterest a přiřazovány k příslušnému účtu Pinterest dotyčné osoby. Pokud dotyčná osoba aktivuje tlačítko Pinterest integrované na našem webu, Pinterest přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Pinterest dotyčné osoby a uloží tyto osobní údaje.

Pinterest vždy obdrží prostřednictvím komponenty Pinterest informace o tom, že dotyčná osoba navštívila náš web, pokud je dotyčná osoba přihlášena k Pinterestu současně s přístupem na náš web; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Pinterest nebo ne. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace přenášeny na Pinterest, může zabránit přenosu odhlášením ze svého účtu Pinterest před vyvoláním našeho webu.

Politika ochrany osobních údajů společnosti Pinterest, která je k dispozici na adrese https://about.pinterest.com/privacy-policy, poskytuje přehled o sběru, zpracování a používání osobních informací společností Pinterest.

20. Zásady ochrany osobních údajů při používání a používání služby Shariff

Osoba odpovědná za zpracování integrovala na tomto webu komponentu Shariff. Komponenta Shariff poskytuje tlačítka sociálních médií, která vyhovují předpisům o ochraně dat. Shariff byl vyvinut pro německý počítačový časopis c't a je publikován prostřednictvím GitHub, Inc.

Vývojář komponenty je společnost GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Řešení tlačítek poskytovaná sociálními sítěmi obvykle přenáší osobní údaje do příslušné sociální sítě, když uživatel navštíví web, na kterém bylo integrováno tlačítko sociálních médií. Pomocí komponenty Shariff se osobní údaje přenášejí do sociálních sítí pouze tehdy, když návštěvník webu aktivně klikne na jedno z tlačítek sociálních médií. Další informace o komponentě Shariff jsou k dispozici v počítačovém časopise c't na adrese http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-ct-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103. html připraven. Účelem použití komponenty Shariff je chránit osobní údaje návštěvníků našich webových stránek a současně nám umožnit integrovat řešení tlačítka pro sociální sítě na tomto webu.

Další informace a příslušné zásady ochrany soukromí společnosti GitHub lze nalézt na adrese https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

21. Zásady ochrany osobních údajů při používání a používání programu SlideShare

Řadič má na tomto webu integrované komponenty SlideShare. LinkedIn SlideShare jako služba hostování souborů umožňuje sdílení a archivaci prezentací a dalších dokumentů, jako jsou PDF, videa a webové semináře. Služba filehosting umožňuje uživatelům nahrávat mediální obsah ve všech populárních formátech s dokumenty veřejně přístupnými nebo soukromě označenými.

Operační společností společnosti SlideShare je společnost LinkedIn Corporation, společnost 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Ochrana osobních údajů mimo Spojené státy zajišťuje společnost LinkedIn Ireland, problémy týkající se ochrany osobních údajů, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

LinkedIn SlideShare poskytuje tzv. Embed kódy pro uložený mediální obsah (prezentace, soubory PDF, videa, fotografie atd.). Vkládací kódy jsou programové kódy, které jsou vloženy do webových stránek s cílem zobrazit externí obsah na svých webových stránkách. Vkládání kódů umožňuje přehrávání obsahu na svých internetových stránkách bez uložení na vlastním serveru a případné porušení autorských práv příslušného autora obsahu. Další výhodou použití embedového kódu je to, že příslušný operátor webové stránky nepoužívá vlastní paměťový prostor a vlastní server je tím uvolněn. Vložený kód lze integrovat kdekoli na jiné webové stránce, takže externí obsah může být také vložen do vašeho vlastního textu. Účelem použití LinkedIn SlideShare je zbavit náš server a zabránit porušování autorských práv při používání obsahu třetí strany.

Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, která je vybavena komponentou SlideShare (vložený kód), tato součást způsobí, že prohlížeč používáte ke stažení embedovaných dat ze služby SlideShare. V rámci tohoto technického procesu se LinkedIn dozví o konkrétním spodku našich webových stránek, které navštíví dotyčná osoba.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně do SlideShare, SlideShare při každé návštěvě na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu trvání příslušného pobytu na našich webových stránkách rozpozná, kterou konkrétní podstránku navštíví dotyčná osoba. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím služby SlideShare a přiřazeny prostřednictvím LinkedIn k příslušnému účtu SlideShare dotyčné osoby.

LinkedIn vždy obdrží informace z komponenty SlideShare, které dotyčná osoba navštívila na našich webových stránkách, pokud je dotyčná osoba při přihlášení na náš web současně přihlášena do služby SlideShare; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na data vloženého média. Pokud dotyčná osoba nechce tyto informace předat společnosti LinkedIn, může ji před tím, než navštíví naši webovou stránku, zabránit odhlášením z účtu SlideShare.

LinkedIn také používá partnery jako Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, kteří mohou nastavit cookies. Tyto soubory cookie lze odmítnout na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Zásady ochrany osobních údajů LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

22. Zásady ochrany osobních údajů při používání a používání stránek Tumblr

Regulátor má integrované komponenty od společnosti Tumblr na těchto stránkách. Tumblr je platforma, která uživatelům umožňuje vytvářet a provozovat blogy. Blog je webový portál obvykle přístupný veřejnosti, v němž jeden nebo více lidí, kteří jsou nazýváni blogery nebo webloggeři, mohou publikovat články nebo si zapsat myšlenky do takzvaných blogových příspěvků. Například v blogu na Tumblru může uživatel publikovat texty, obrázky, odkazy a videa a distribuovat je v digitálním prostoru. Navíc uživatelé Tumblr mohou přenášet obsah z externích webových stránek do svého blogu.

Operační společností společnosti Tumblr je společnost Tumblr, Inc., 35 East 21st St, přízemí, New York, NY 10010, USA.

Každý hovor jedním z jednotlivých stránkách tohoto webu, který je provozován ovladačem a byl, na kterém je integrován Share složka (tlačítko Share), internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby je automaticky přes příslušný podíl komponenty ke stažení reprezentace příslušné komponenty Tumblr od společnosti Tumblr. Další informace o tlačítkách Tumblr naleznete na adrese https://www.tumblr.com/buttons. V rámci tohoto technického procesu společnost Tumblr obdrží informace o tom, které konkrétní webové stránky navštíví dotyčná osoba. Smyslem integrace komponenty Tumblr je umožnit našim uživatelům redistribuovat obsah těchto stránek, zpřístupnit tyto webové stránky v digitálním světě a zvýšit počet návštěvníků.

Pokud je subjekt údajů přihlášen ke společnosti Tumblr současně, Tumblr při každé návštěvě na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu trvání příslušného pobytu na našich webových stránkách rozpozná, na které konkrétní webové stránce navštíví dotyčnou osobu. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Tumblr a přiděleny společností Tumblr na příslušný účet Tumblr daného jednotlivce. Pokud dotyčná osoba aktivuje jedno z tlačítek Tumblr integrovaných na našich webových stránkách, údaje a informace přenášené s nimi jsou přiřazeny k osobnímu účtu uživatele Tumblr dotyčné osoby a uloženy a zpracovány společností Tumblr.

Tumblr vždy obdrží informace o komponentě Tumblr, kterou subjekt údajů navštívil na našich webových stránkách, pokud je subjekt údajů přihlášen k Tumblru současně v době přístupu na náš web; To se děje bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Tumblr nebo ne. Pokud takový převod těchto informací společnosti Tumblr není dotčenou osobou chtít, může před přenosem na našich webových stránkách zabránit přenosu prostřednictvím odhlášení z účtu Tumblr.

Platná ustanovení o ochraně údajů společnosti Tumblr jsou k dispozici na adrese https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

23. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání Twitteru

Řídicí jednotka má na tomto webu integrované komponenty z Twitteru. Twitter je vícejazyčná, veřejně přístupná služba mikroblogování, na které mohou uživatelé publikovat a distribuovat takzvané tweety, tj. Krátké zprávy omezené na 140 znaků. Tyto krátké zprávy jsou k dispozici všem, včetně lidí, kteří nejsou přihlášeni k Twitteru. Tweety se také zobrazují takzvaným následovníkům příslušného uživatele. Následovníci jsou další uživatelé Twitteru, kteří sledují tweety uživatele. Twitter také umožňuje oslovit široké publikum prostřednictvím hashtagů, odkazů nebo retweetů.

Provozní společností Twitteru je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Pokaždé, když je integrována jedna z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce a na které je integrována součást Twitter (tlačítko Twitter), je internetový prohlížeč systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky aktivován příslušnou komponentou Twitter způsobuje stahování prezentace příslušné komponenty Twitter Twitteru. Další informace o tlačítkách Twitter naleznete na adrese https://about.twitter.com/en/resources/buttons. V rámci tohoto technického procesu dostane služba Twitter informace o tom, která konkrétní podstránka našeho webu navštíví dotyčná osoba. Účelem integrace komponenty Twitter je umožnit našim uživatelům redistribuovat obsah těchto stránek, propagovat tyto webové stránky v digitálním světě a zvýšit počet návštěvníků.

Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena na Twitteru, Twitter rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštěvuje při každé návštěvě dotyčné osoby na naší webové stránce a po celou dobu jejího pobytu na našem webu . Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Twitter a přiřazovány k příslušnému účtu Twitter subjektu údajů. Pokud dotyčná osoba klikne na jedno z tlačítek Twitter integrovaných na naší webové stránce, údaje a informace s ní přenesené jsou přiřazeny k osobnímu uživatelskému účtu Twitter dotyčné osoby a uloženy a zpracovány Twitterem.

Twitter prostřednictvím komponenty Twitter vždy přijímá informace o tom, že dotyčná osoba navštívila náš web, pokud je dotyčná osoba přihlášena na Twitter současně s přístupem na náš web; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Twitter nebo ne. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace přeneseny na Twitter, může zabránit přenosu odhlášením ze svého účtu Twitter před návštěvou našich webových stránek.

Příslušné zásady ochrany osobních údajů Twitteru jsou k dispozici na adrese https://twitter.com/privacy?lang=cs.

24. Zásady ochrany soukromí pro používání a používání služby Xing

Řídicí jednotka má integrované komponenty od společnosti Xing na těchto webových stránkách. Xing je sociální síť založená na internetu, která umožňuje uživatelům připojit se k existujícím obchodním kontaktům a vytvářet nové obchodní kontakty. Jednotliví uživatelé mohou na Xing vytvořit osobní profil. Společnosti mohou například vytvářet firemní profily nebo zveřejňovat nabídky práce na Xing.

Provozní společností společnosti Xing jsou XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Německo.

Každý zavolejte na jedno z jednotlivých stránkách tohoto webu, který je provozován ovladačem a na kterém Xing komponenty (Xing plug-in) je integrován, internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby, je automaticky pomocí příslušného Xing Komponenta způsobí zobrazení příslušné Xing komponenty Xing ke stažení. Další informace o zásuvných modulech Xing naleznete na adrese https://dev.xing.com/plugins. Jako součást tohoto technického procesu společnost Xing uvědomuje, které konkrétní webové stránky navštíví dotyčná osoba.

Pokud je subjekt údajů přihlášen ke společnosti Xing ve stejnou dobu, společnost Xing při každé návštěvě na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu trvání příslušného pobytu na našich stránkách zjistí, které konkrétní webové stránky navštíví dotyčnou osobu. Tyto informace shromažďuje součást Xing a přidělí je Xing na postižený účet Xing. Pokud dotyčná osoba aktivuje jedno z tlačítek Xing integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko "Sdílet", Xing přidělí tyto informace osobnímu uživatelskému účtu Xing dotyčné osoby a uloží tato osobní data.

Společnost Xing vždy obdrží informace z komponenty Xing, které subjekt údajů navštívil na našich webových stránkách, pokud je daný subjekt současně přihlášen k společnosti Xing v době přístupu na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na součást Xing nebo ne. Pokud takový převod těchto informací do společnosti Xing dotčenou osobou není zamýšlen, může zabránit přenosu odhlášením z účtu Xing předtím, než zavoláte na naše webové stránky.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Xing, které jsou k dispozici na adrese https://www.xing.com/privacy, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnosti Xing. Navíc společnost Xing zveřejnila oznámení o ochraně soukromí pro tlačítko Share XING na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

25. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání YouTube

Řadič obsahuje na tomto webu komponenty YouTube. YouTube je internetový video portál, který umožňuje vydavatelům videa volně sledovat videoklipy a ostatní uživatele, kteří si mohou zdarma prohlížet, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje publikování všech typů videí, takže jsou k dispozici jak kompletní filmové a televizní vysílání, tak i hudební videa, přívěsy nebo videa vytvořená uživatelem prostřednictvím internetového portálu.

Provozovatelem YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každá návštěva na jedné ze stránek této stránky provozované správcem a zahrnující součást YouTube (video YouTube) automaticky způsobí, že internetový prohlížeč informačního systému předmětu bude reprezentován příslušnou komponentou YouTube ke stažení ilustrace příslušné komponenty YouTube z YouTube. Další informace o službě YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/en/. Jako součást tohoto technického procesu YouTube a Google jsou si vědomi konkrétního spodku našich stránek, které dotyčná osoba navštívila.

Pokud je subjekt údajů přihlášen ke službě YouTube ve stejnou dobu, služba YouTube rozpoznává volání podstránky obsahující video YouTube, které specifické stránky našeho webu navštíví dotyčná osoba. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a jsou přidruženy k jednotlivému účtu YouTube.

YouTube a Google budou vždy dostávat informace prostřednictvím komponenty YouTube, které dotyčný subjekt navštívil na našich webových stránkách, pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube současně s přístupem na náš web; to se děje bez ohledu na to, zda osoba klikne na video YouTube nebo ne. Pokud takový přenos těchto informací na YouTube a Google není subjektem údajů chtěl, může před přenosem na naše webové stránky zabránit přenosu prostřednictvím odhlášení z účtu YouTube.

Zásady ochrany osobních údajů služby YouTube, které jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/, určují shromažďování, zpracování a používání osobních údajů od společnosti YouTube a společnosti Google.

26. Zásady ochrany soukromí pro používání a používání Zanox

Řídicí jednotka má na této webové stránce integrované komponenty společnosti Zanox. Zanox je německá affiliate síť, která nabízí affiliate marketing. Affiliate marketing je prodej formou na bázi internetu, která umožňuje komerčním provozovatelům internetových stránek, známé jako Obchodníci a inzerenty, což je obvykle odměňováni prostřednictvím kliknutím nebo prodejních provizí reklama na internetových stránkách třetích stran, takže když distributoři, kteří rovněž pobočky nebo vydavatelů být volán, ukázat. Kupec musí prostřednictvím affiliate sítě, reklamy, takže bannerové reklamy nebo jiným vhodným způsobem internetové reklamy k dispozici, které se aktivně nebo pasivně v důsledku affiliate na svých internetových stránkách prostřednictvím jiných kanálů, jako je reklama na klíčová slova nebo e-mailem Marketing, být propagován.

Zanox provozuje společnost ZANOX AG, Stralauer Allee 2, 10245 Berlin, Německo.

Společnost Zanox nastavuje soubor cookie na informační systém dotyčné osoby. Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše. Sledovací cookie společnosti Zanox neukládá žádné osobní údaje. Zobrazí se pouze identifikační číslo přidružené společnosti, tj. Partner zprostředkující potenciálního zákazníka, jakož i pořadové číslo návštěvníka webové stránky a klikaného reklamního média. Účelem ukládání těchto údajů je zpracování plateb provizí mezi obchodníkem a affiliatem, které jsou zpracovávány prostřednictvím affiliate sítě, tedy společnosti Zanox.

Dotčená osoba může zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Zanox nastavit soubor cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Navíc soubory cookie, které již byly nastaveny společností Zanox, lze kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Zanox naleznete na adrese http://www.zanox.com/en/about-zanox/data-protection/.

27. Zásady ochrany soukromí pro použití a používání služby Adcell

Řadič má integrované komponenty Adcell na tomto webu. Adcell je německá affiliate síť, která nabízí affiliate marketing. Affiliate marketing je prodej formou na bázi internetu, která umožňuje komerčním provozovatelům internetových stránek, známé jako Obchodníci a inzerenty, což je obvykle odměňováni prostřednictvím kliknutím nebo prodejních provizí reklama na internetových stránkách třetích stran, takže když distributoři, kteří rovněž pobočky nebo vydavatelů být volán, ukázat. Kupec musí prostřednictvím affiliate sítě, reklamy, takže bannerové reklamy nebo jiným vhodným způsobem internetové reklamy k dispozici, které se aktivně nebo pasivně v důsledku affiliate na svých internetových stránkách prostřednictvím jiných kanálů, například reklamy nebo e-mailem na klíčová slova Marketing, být propagován.

Provozovnou společností Adcell je společnost Firstlead GmbH, Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlin, Německo.

Adcell nastaví soubor cookie na informační systém dotyčné osoby. Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše. Sledovací cookie Adcell neukládá žádné osobní údaje. Zobrazí se pouze identifikační číslo přidružené společnosti, tj. Partner zprostředkující potenciálního zákazníka, jakož i pořadové číslo návštěvníka webové stránky a klikaného reklamního média. Účelem ukládání těchto údajů je zpracování plateb provizí mezi obchodníkem a affiliatem, které jsou zpracovávány prostřednictvím affiliate sítě, tedy Adcell.

Dotčená osoba může zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby společnost Adcell nastavila soubor cookie do systému informačních technologií dotčené osoby. Soubory cookie, které již byly nastaveny společností Adcell, mohou být navíc kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Příslušné zásady ochrany soukromí společnosti Adcell lze nalézt na adrese https://www.adcell.com/agb.

28. Právní základ pro zpracování

Č. 6 I svítí. Společnost DS-GMO slouží naší společnosti jako právní základ pro zpracování operací, kde získáváme souhlas k určitému účelu zpracování. V případě, že zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy, smluvní stranou je osoba, která, jak je tomu v případě zpracování operace, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby, nebo plněním, zpracování je založen na Č. 6 I svítí. b DS-GMO. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Pokud naše společnost podléhá zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, např. Plnění daňových povinností, zpracování je založeno na článku 6 I zapsaný. c DS-GMO. Ve výjimečných případech může být vyžadováno zpracování osobních údajů k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by bylo například v případě, že by návštěvník našich prostor byl zraněn a jeho jméno, věk, zdravotní pojištění nebo jiná důležitá informace by musel být předán lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak bude zpracování probíhat na základě článku 6 I zapnutého. d DS-GMO jsou založeny. Nakonec zpracování operací by mohlo být založeno na článku 6 I zapnutém. f DS-GMO jsou založeny. Na tomto právním základě provedených operacích zpracování, které nejsou pokryty některou z výše uvedených právních základů při zpracování chránit oprávněný zájem naší společnosti nebo třetí osobě je požadováno, pokud převáží zájmy týkající se základních práv a svobod subjektu údajů. Takovéto zpracovatelské operace jsou zvláště povoleny, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu se domníval, že lze předpokládat legitimní zájem, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (bod 47 věty 2 DS-GVO).

29. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

Je zpracování osobních údajů založené na článku 6 I zapnuté. f DS-GMO je náš legitimní zájem o vedení našeho podnikání ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

30. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí lhůty budou odpovídající údaje běžně smazány, pokud již nejsou nutné k plnění smlouvy nebo k zahájení smlouvy.

31. zákonná nebo smluvní ustanovení o poskytování osobních údajů; Nutnost uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Ujasňujeme si, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňovými předpisy) nebo může být také výsledkem smluvních ustanovení (např. Informace o smluvní straně). Občas může být nutné uzavřít smlouvu, že postižená osoba nám poskytne osobní údaje, které musí následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní informace, když s ní uzavřeme smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva s dotyčnou osobou nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů dotyčnou osobou musí dotyčná osoba kontaktovat jednoho z našich zaměstnanců. Naši zaměstnanci vymaže postižených jednotlivé případy také na tom, zda je poskytnutí osobních údajů požadovaných zákonem nebo smlouvou nebo na základě smlouvy, pokud existuje povinnost poskytnout osobní údaje a jaké důsledky by neposkytnutí osobních údajů.

32. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost se zdržujeme automatického rozhodování nebo profilování.

33. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ PRO EZOICKÉ SLUŽBY

//g.ezoic.net/privacy/ehrliche-tests.de

Diese Datenschutzerklärung wurde den Datenschutzerklärungs-Generator von den Ochrana osobních údajů Wuppertal Spolupráce mit der RC GmbH, die gebrauchte Notebooky wiederverwertet und den Společníci právníků vytvořil WBS-LAW.

🕹️🎮 Kupte si konzoli Sony PlayStation®5 🕹️🎮
🔥Konzola PS5™🔥
podívat se na*