Tiráž Ochrana údajov

Kontakt

Angaben Gemäß § 5 TMG:

WiP|m3dia – Patrick Witte
izba ulica 19 | Eberswalde 16225

DIČ

Identifikačné číslo pre daň z obratu podľa § 27 zákona o dani z obratu:
DE351933128

Redakčná zodpovednosť

e|Testy – Patrick Witte
izba ulica 19
16225 Eberswalde

urovnávania sporov

Nie sme ochotní alebo povinní zúčastňovať sa na rozhodovaní o riešení sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou.

Kontakt

Telefón: +49 0176/55424947
E-mail: info[ ät ]ehrliche-tests.de

Tento odtlačok platí aj pre účty sociálnych médií: Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Pinterest,

Zodpovednosť za obsah podľa § 55 ods 2 RStV

Patrick Witte je účastníkom partnerského programu Amazon EU, ktorý bol navrhnutý tak, aby poskytoval médium pre webové stránky, pomocou ktorého je možné získať náhradu nákladov na reklamu umiestnením reklám a odkazov na Amazon.de. Ako partner Amazon zarábam na kvalifikovaných nákupoch.

Bitte beachten Sie:

Čestné testovanie je informačný portál pre spotrebiteľov.S nami:

 • Nenašli ste laboratórne testy ani informácie z testovacieho centra

Nie sme testovacie laboratórium ani skúšobný ústav!

 • nemôžete si objednať, rezervovať, rezervovať alebo použiť akékoľvek produkty alebo služby
 • nepožadujú informácie od objednaných produktov od partnerov a obchodov

Za týmto účelom sa pýtajte priamo v príslušnom obchode.

Poznámka: Na webových stránkach sme použili provízne odkazy (pridružené odkazy) a označili sme ich „*“ alebo reklamou. Ak je objednávka uskutočnená prostredníctvom týchto odkazov, obdrží Ehrliche-tests.de províziu od predávajúceho, nevznikajú zákazníkovi žiadne ďalšie náklady.

Zodpovednosť za obsah

Podľa § 7 Abs.1 TMG sme ako poskytovateľ služieb zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Podľa §§ 8 a 10 TMG však nie sme povinní vykonávať dohľad nad odoslanými alebo uchovávanými informáciami tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Záväzky na odstránenie alebo zablokovanie používania informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná len od okamihu, kedy sa dozvie o konkrétnom porušení. Ak sa dozvieme takéto porušenie, takýto obsah okamžite odstránime.

Ručenie za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, ktorých obsah nemáme žiaden vplyv. Preto nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za obsah týchto tretích strán. Príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok je vždy zodpovedný za obsah prepojených stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia kontrolované z hľadiska prípadných porušení právnych predpisov. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný.

Trvalá kontrola obsahu prepojeného obsahu
Strany sú však neprimerané bez konkrétnych dôkazov o porušení. Po oznámení o porušení týchto odkazov okamžite odstránime takéto odkazy.

copyright

Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Kopírovanie, spracovanie, distribúcia a akékoľvek zneužitie mimo hraníc autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Prevzaté súbory a kópie tejto stránky sú povolené len pre súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah na tejto stránke nebol vytvorený prevádzkovateľom, sú rešpektované autorské práva tretích strán. Konkrétne obsah tretích strán je označený ako taký. Ak si napriek tomu uvedomíte porušenie autorských práv, požiadame o zodpovedajúcu poznámku. Ak sa dozvieme o právnych porušeniach, takýto obsah okamžite odstránime.

Ochrana dát

Veľmi nás teší váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana údajov má osobitný význam pre riadenie e-testov. Používanie webových stránok e-testov je v podstate možné bez uvedenia osobných údajov. Ak si však dotknutá osoba želá využívať naše služby prostredníctvom našej webovej stránky, môže byť potrebné spracovať osobné údaje. Ak sa vyžaduje spracovanie osobných údajov a neexistuje právny základ pre takéto spracovanie, vo všeobecnosti žiadame o súhlas dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, je vždy v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov av súlade s ustanoveniami o ochrane údajov, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé krajiny a ktoré sa vzťahujú na elektronické testy. Prostredníctvom týchto zásad ochrany osobných údajov sa naša spoločnosť snaží informovať verejnosť o povahe, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracovávame. Okrem toho sú dotknuté osoby informované o svojich právach v rámci tejto politiky ochrany osobných údajov.

E-testy ako kontrolór zaviedli mnohé technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie čo najúplnejšej ochrany osobných údajov spracovávaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Prenos dát cez internet však môže mať vo všeobecnosti bezpečnostné diery, takže nie je možné zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu môže každá dotknutá osoba predložiť osobné údaje alternatívnym spôsobom, napríklad telefonicky.

1. Definície

Politika ochrany súkromia e-testov je založená na terminológii, ktorú používa európska smernica a regulačný orgán pri prijímaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DS-GVO). Naše zásady ochrany osobných údajov by mali byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné, a to tak pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zabezpečili, chceli by sme vopred vysvetliť použitú terminológiu.

Dôležité informácie nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 • a) osobné údaje

  Personenbezog až Daten informácií sind alle, die sich auf eine oder identifiziert identifizierbar natürlich k človeku (im folgenden "betroffene kým osoba") beziehen. Als identifizierb wird eine natürlich Osoba angeseh, die Direkt oder nepriame, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnumm, z, Standortdat, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder Mehrere na besonderen Merkmale, die Ausdruck der physisch že physiologisch to, genetisch že psychische že wirtschaftlich že kulturelle oder sozialen identity dieser Person sind natürlich, že od identifiziert boli Kann.

 • b) dotknutá osoba

  Betroffene Osoba je identifikovaná alebo identifikovaná osobou Osoba, osoba, ktorá nie je spätá s dátumom, na ktorú sa vzťahuje Verantwortlichen verarbeitet werden.

 • c) spracovanie

  Verarbeitung ist Jeder mit oder ohne Hilfe Automatisierte je Verfahren ausgeführt na Vorgang oder jede solche Vorgangsreih im Zusammenhang mýtu personenbezogen Dat wie das Erheb že DAS Erfass, zomrú organizácie, das Ordner, zomrú Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslese že das AbFrag, die Verwendung, durch die Offenlegung Übermittlung, Verbreitung oder eine Andere der Form Bereitstellung, Abgleich de oder die Verknüpfung, Einschränkungen zomrieť, das Odstrániť oder die Vernichtung.

 • d) obmedzenie spracovania

  Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Reit mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

 • e) Profilovanie

  Profilovanie ist jede Art der Automatisierte Verarbeitung personenbezogen Date, die Darin besteht, dass Diese personenbezogen Daten verwendet werden, um bestimmte Persönliche v Aspekte, die sich auf eine natürlich osobe beziehen, zu bewerten, insbesondere, Aspe v bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlich Lage, Gesundheit, persönlicher Vorliebe že Interessen, Zuverlassigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort Ortswechsel oder zu dieser Person naturlichen analysier oder vorherzusag to.

 • f) pseudonymizácia

  Pseudonymisierung ist die VERARBEITUNG personenbezogen Dátum v einer Weise, auf Welcha zomrieť personenbezogen Dat ohne Hinzuziehung zusätzl informácií nicht mehr einer spezifisch betroffene Osoba zugeordnet werden können, sofern Diese zusätzl informácií gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorisch že Maßnahmen unterlieg, umiera gewährleis, dass die personenbezogen na Daten ktoré nie sú identifikované alebo ktoré nie sú identifikované.

 • g) kontrolór alebo kontrolór

  Verantwortlich oder für die Verarbeitung verantwortlich ist die natürlich oder juristische Osoba, v Behör, Einrichtungen oder Andere Stella, zomrú allein oder gemeinsam mit anderen über die Zweck und der Mittel Verarbeitung von personenbezogen na Daten entscheidet. Sind die Zweck und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaat na vorgegeb, že tak kann der verantwortlich na beziehungsweis na können die bestimmt na Kriterien vlečnou sieťou Benennung nach dem Unionsrecht oder werden dem Recht der Mitgliedstaat vorgeseh to.

 • h) Spracovatelia

  Auftragsverarbeiter ist eine natürliche alebo oddelená osoba, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Laten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

 • i) príjemca

  Empfänger ist eine natürlich oder juristische Osoba, v Behör, Einrichtungen oder Andere Stella hovorí personenbezog až Daten offengelegt werden, unabhängig Davon, ob es sich bei ihr um einen drieť od handelt oder nicht. Od Behör, die im Rahmen eines bestimmt na Untersuchungsauftrags Unionsrecht oder nach dem dem Recht der Mitgliedstaat sa möglicherweis na personenbezog kým Daten erhalten, jedoch nicht als Empfänger prachy.

 • j) tretia strana

  Dritter ist eine natürlich oder juristische Osoba, v Behör, Einrichtungen oder Andere Stella außer der betroffene človeka, dem verantwortlich, že aj keď som Auftragsverarbeit und deň Personen, die unter der unmittelbarer na Verantwortung des verantwortlich oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogen Dat Do verarbeit to.

 • k) Súhlas

  Einwilligung ist jede von der betroffene Osoba Freiwillige für den bestimmt spadajú do Informiert Weise und unmissverständlich abgegeb až Willensbekundung v Form einer Erklärung oder einer Sonstige Eindeutig na bestätigen než Handlung, mit der zápustky betroffene hlavné Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie Betreff než personenbezogen na Daten než einverst ist.

2. Meno a adresa osoby zodpovednej za spracovanie

Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstige v deň Mitgliedstaat der Europäische únie und andere na prachy z Datenschutzgesetz datenschutzrechtliche Bestimmung mit Charakter ist die:

e-testy

Heegermühlerstr. 64

16225 Eberswalde

Nemecko

Tel .: čoskoro

E-Mail: info@ehrliche-tests.de

Webová stránka: ehrlich-tests.de

3. Sušienky

Webové stránky e-testov používajú cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené a uložené v počítačovom systéme prostredníctvom internetového prehliadača.

Zahrnuté internetové cookies a cookies. Cookies sú cookies cookie-ID. Identifikátor cookie cookie je chránený autorskými právami. Sie besteht aus einer Zeichenfolg sa, durch Welcha Internetseite und dem Server konkr na Internetbrows je zugeordnet werden können, cookie gespeichert wurde das v brlohu. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Serveren, den individuellen. E bestimmt je Internetbrows kann über die Eindeutig Cookie ID wiedererkannt identifiziert und werden.

Používaním cookies môžu e-testy poskytnúť používateľom tejto webovej stránky viac užívateľsky prívetivé služby, ktoré by bez cookies neboli možné.

Cookies können die Informationen und eines mittels Angebot auf unserer Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglich uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkenn to. Wiedererkennung Zweck dieser ist es, deň umierajú Verwendung Nutzern zu unserer Internetseite erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, povedzme Cookies verwendet, muss nicht beispielsweis bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingebunden že Weil Diese von der Internetseite und dem auf dem Computersysteme des Benutzers abgelegt Cookie übernommen wird. Cookie Weiteres Ein Beispiel ist das eines Warenkorbes im Online-Shop. Merkt die sich der Online-Shop Artikel, die ein cart gelegt K virtuell čiary, über ein Cookie.

Die betroffene až Persona Kann durch die Setzung Cookies unsere Internetseite von einer jederzeit mittels entsprechenden und der Damita Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern Setzung von Cookies dauerhaft widersprech to. Fern können jederzeit Cookies gesetzt bereits über einen oder Andere Internetbrows Softwareprogram na gelöscht werden. Dies ist Allen gängig na Internetbrowsern möglich. Deaktiviert zomrieť až betroffene Person Setzung zomrieť von dem cookies genutzten Internetbrows je z nicht alle sind unter Umständen Funktionen unsere Internetseite vollumfänglich nutzbar.

4. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Webové stránky e-testov zhromažďujú sériu všeobecných údajov a informácií zakaždým, keď dotknutá osoba alebo automatizovaný systém pristupujú k webovej stránke. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v protokolových súboroch servera. Používané typy a verzie prehliadača (1), (2) operačný systém používaný prístupovým systémom, (3) webová stránka, na ktorej je prístupný prístupový systém na našich webových stránkach (tzv. Refereri), (4) podstránky, ku ktorým je možné pristupovať cez webové stránky. prístupový systém na našich webových stránkach, (5) dátum a čas prístupu na webovú stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľa internetových služieb prístupového systému a (8) ďalšie podobné údaje a informácie použité v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií e-testy nevedú k žiadnym záverom o dotknutej osobe. Tieto informácie sú potrebné skôr na to, aby (1) správne doručili obsah našej webovej stránky (2) s cieľom optimalizovať obsah našej webovej stránky a reklamy na ňu (3), aby sa zabezpečilo nepretržité fungovanie našich systémov informačných technológií a technológie našich webových stránok a () 4) poskytovať orgánom činným v trestnom konaní potrebné informácie na presadzovanie práva v prípade kybernetického útoku. Tieto anonymne zozbierané údaje a informácie sú preto štatisticky a ďalej vyhodnocované e-testami s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť dát v našej spoločnosti, aby sa zabezpečila čo najlepšia úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje protokolových súborov servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

5. Možnosti kontaktovania prostredníctvom webovej stránky

Na základe právnych predpisov obsahuje webová stránka e-testov informácie, ktoré nám umožňujú rýchlo kontaktovať našu spoločnosť a komunikovať s nami priamo, čo zahŕňa aj všeobecnú adresu tzv. Elektronickej pošty (e-mailová adresa). Ak dotknutá osoba kontaktuje prevádzkovateľa údajov prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou sa automaticky uložia. Takéto osobné údaje poskytnuté dobrovoľne subjektom údajov prevádzkovateľovi sa uchovávajú na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám.

6. Komentáre v blogu na webových stránkach

E-testy ponúkajú užívateľom možnosť zanechať individuálne komentáre k jednotlivým blogovým príspevkom na blogu umiestnenom na webovej stránke kontrolóra. Blog je webový, zvyčajne verejne prístupný portál, v ktorom jeden alebo viacerí ľudia, ktorí sa nazývajú blogeri alebo weboví bloggeri, môžu uverejňovať články alebo písať myšlienky v tzv. Blogových príspevkoch. Príspevky z blogov môžu spravidla komentovať tretie strany.

Opustí obeť komentár do blogu zverejnenom na tejto webovej stránke, okrem vľavo dotknutou osobou pripomienok a informácií v čase vstupu komentáre, ako aj zvolený predmetnou osobou užívateľské meno (pseudonym) uložená a zverejnená. Ďalej je tiež zaznamenaná adresa IP pridelená poskytovateľom internetových služieb (ISP) subjektu údajov. Toto ukladanie IP adresy sa vykonáva z bezpečnostných dôvodov av prípade, že dotknutá osoba porušuje práva tretích strán alebo uverejňuje nelegálny obsah odoslaním komentára. Uchovávanie takýchto osobných údajov je preto vo vlastnom záujme prevádzkovateľa, aby mohol vylúčiť prípad porušenia. Tieto osobné údaje nie sú zverejnené tretím stranám, pokiaľ takéto sprístupnenie nie je vyžadované zákonom alebo právnou obhajobou správcu.

7. Bežné mazanie a blokovanie osobných údajov

Spracovaný správcom údajov a ukladá osobné údaje predmetného len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ukladanie osobne alebo ak je to dovolené podľa európskych smerníc a darcovia predpismi alebo inými zákonodarcovia v zákonov či predpisov, u ktorých má správca údajov bol stanovený.

Eliminuje účel skladovania, alebo je predpísané európskymi smernicami a darcovia predpismi alebo inými zodpovedný skladovanie zákonodarca obdobie vyprší, že osobné údaje sú blokované alebo vymazané pravidelne a v súlade so zákonom.

8. Práva dotknutej osoby

 • a) Právo na potvrdenie

  Každá dotknutá osoba má právo, ako to udeľujú európske regulačné orgány a regulačné orgány, vyžadovať od kontrolóra, aby potvrdil, či sa s ním spracovávajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Ak chce dotknutá osoba využiť toto potvrdzujúce právo, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

 • b) Právo na informácie

  Každá osoba, ktorá sa zaoberá spracovaním osobných údajov, má právo kedykoľvek poskytnúť Európskemu regulačnému a regulačnému orgánu právo získať od správcu údajov bezplatné údaje o osobných údajoch, ktoré sú o ňom uložené, a kópii týchto informácií. Okrem toho európsky zákonodarca a regulačný orgán poskytli dotknutej osobe tieto informácie:

  • účely spracovania
  • kategórií spracovávaných osobných údajov
  • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli osobné údaje zverejnené alebo ktoré sa ešte majú zverejniť, najmä príjemcom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám
  • ak je to možné, plánované trvanie, na ktoré budú osobné údaje uložené, alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie dĺžky trvania
  • existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, alebo obmedzenia spracovania zodpovednou osobou alebo práva namietať proti takémuto spracovaniu
  • existencia práva odvolať sa na orgán dohľadu
  • Osoba, na ktorú sa vzťahuje totožnosť Osoba uvedená v zákone: Všetky údaje sú uvedené v zozname
  • das bestehen einer Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich profilovanie Gemäß Artikel 22 abs.xnumx und 1 DS-GVO und - zumindest v Diesen Fallen - aussagekräftig Informationen über die involviert Logik sowie die Tragweite und die angestrebt na Auswirkung einer derartig na VERARBEITUNG für die betroffene hlavné osoby

  Steht der Ferne betroffene perso ein zu Auskunftsrecht darüb, ob ein Drittland personenbezog moment až Daten oder eine internationale organizácie übermittelt wurden okamihu. Sofer zomrie der Fall ist, steht der betroffene perso tak im übrig das Recht zu, Auskunft über die geeignet Záruka im Zusammenhang Übermittlung mit der zu erhalten.

  Möchte Dieses eine Person ventil betroffene Auskunftsrecht v Anspruch nehmen, kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer jederzeit des für die VERARBEITUNG verantwortlich Wandu.

 • c) Právo na opravu

  Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskym zákonodarcom požadovať okamžitú opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Okrem toho má dotknutá osoba právo požiadať o vyplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia, berúc do úvahy účely spracovania.

  Ak chce dotknutá osoba uplatniť toto právo na opravu, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

 • d) Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

  Každá osoba, zapletený do spracovania osobných údajov má právo udelené európskej politiky a zákonodarcov, aby požadovať, aby osoba zodpovedná, že ich osobné údaje budú odstránené okamžite, ak platí jedna z nasledujúcich dôvodov a pokiaľ nie je vyžadované spracovania:

  • Osobné údaje boli zhromaždené na tieto účely alebo inak spracované, pre ktoré už nie sú potrebné.
  • Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, die die sich die Verarbeitung gemäß Čl. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO alebo Art. 9 Abs. 2 a DS-GVO stĺpci, ako aj ďalšie a nové riešenia pre záchranné práce.
  • Dotknutá osoba musí v súlade s čl. 21 ods. 1 DS-GMO objektu so spracovaním, a neexistujú žiadne naliehavé dôvodné spracovanie pred alebo osoby konajúce v súlade s čl. 21 ods. 2 DS-GMO opozícii voči spracovanie jednej.
  • Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
  • Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva, ktorej podlieha prevádzkovateľ.
  • Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Čl. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.

  Ak je jeden z vyššie uvedených dôvodov správny a dotknutá osoba si želá zabezpečiť vymazanie osobných údajov uložených v e-testoch, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec e-testov zabezpečí okamžité splnenie požiadavky na hasenie.

  Ak boli osobné údaje zverejnené prostredníctvom elektronických testov a ak je naša spoločnosť zodpovedná za vymazanie osobných údajov ako osoby zodpovednej podľa článku 17 ods. 1 DS-GVO, e-testy prijmú vhodné opatrenia, pričom zohľadnia dostupnú technológiu a náklady na implementáciu. tiež technického charakteru, aby informovali iných správcov údajov spracúvajúcich zverejnené osobné údaje, že dotknutá osoba týchto iných prevádzkovateľov údajov vymazala všetky odkazy na takéto osobné údaje alebo ich kópie alebo replikácie. osobné údaje, pokiaľ sa nevyžaduje spracovanie. V jednotlivých prípadoch si zamestnanec e-testov zabezpečí potrebné opatrenia.

 • e) Právo na obmedzenie spracovania

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Dátum betroffene kým osoba hat das vom Europäische Richtlinien- pod Verordnungsgeb je gewährt na Recht, von dem verantwortlich zomrieť Einschränkungen der VERARBEITUNG zu Verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzung na gegeb ist:

  • Presnosť osobných údajov je dotknutou osobou spochybňovaná po dobu, ktorá umožňuje kontrolórovi overiť správnosť osobných údajov.
  • Unrechtmäßig Die VERARBEITUNG ist, zomrieť betroffene personenbezogen hlavná osoba lehnt die Daten der Löschung verlangte stattdess ab und die Nutzung der Einschränkungen Daten der personenbezogen.
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich vyžaduje, aby uplatnili, uplatnili alebo obhájili právne nároky.
  • Die betroffene Osoba má k dispozícii Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 und es steht noch nicht fest eingelegt DS-GVO, ob die Gran berechtigt des verantwortlich nazýva gegenüber der betroffene überwieg danej osoby.

  Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba si želá požiadať o obmedzenie osobných údajov uložených v e-testoch, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec e-testov spôsobí obmedzenie spracovania.

 • f) Právo na prenosnosť údajov

  Každá osoba, zapletený do spracovania osobných údajov má právo udelené európskymi smernicami a nariadeniami darcov, ktoré sa dostanú osobné údaje, ktoré poskytol dotknutej osoby poplatok, v štruktúrovanej, konzistentné a strojovo čitateľnom formáte. Má tiež predkladať tieto údaje do iného poplatku, bez toho by bol narušený zodpovednej osoby, ktoré osobné údaje boli poskytnuté práva, za predpokladu, že spracovanie na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm DS-GMO alebo článok. 9 Abs . 2 bod a DS-GMO alebo na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písmeno b DS-GMO a ich zodpovedajúce spracovanie sa vykonáva za použitia automatickej metódy, za predpokladu, že spracovanie sa nevyžaduje na vykonávanie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola pridelená zodpovednej osobe.

  Ferner hat die bei der Ausübung betroffene až Persona ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit Gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirk to, dass die personenbezogen Dat Direkt von einem verantwortlich moment einen anderen verantwortlich na übermittelt werden, Soweit Diese Technischer machbar ist und sofern hiervo nicht die Rechte und Freiheit, ktorý anderer Personen beeinträchtigt werden.

  S cieľom presadzovať právo na prenosnosť údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať e-testy zamestnanca.

 • g) Právo namietať

  Každá osoba, zapletený do spracovania osobných údajov má právo udelené Európskou smerníc a nariadení darcu z dôvodov vyplývajúcich z ich špecifickej situácie kedykoľvek so spracovaním týkajúce sa ich osobných údajov na základe článku. 6 ods. 1 písmeno e alebo f DS-GVO vznesie námietku. To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

  E-testy už nebudú spracúvať vaše osobné údaje v prípade námietky, pokiaľ nedokážeme preukázať presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevážia záujmy, práva a slobody dotknutej osoby alebo spracovanie je na účely uplatnenia, uplatnenia alebo Obrana právnych nárokov.

  Ak e-testy spracúvajú osobné údaje s cieľom prevádzkovať direct mail, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou poštou. Ak dotknutá osoba namieta voči spracovaniu e-testov na účely priameho marketingu, e-testy už nebudú spracúvať osobné údaje na tieto účely.

  Dotknutá osoba má navyše právo z dôvodov vyplývajúcich z jej konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na elektronické testy na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. Geneticky modifikovaných organizmov (GMO), pokiaľ takéto spracovanie nie je potrebné na splnenie úlohy verejného záujmu.

  S cieľom uplatniť právo na námietku môže dotknutá osoba priamo kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca e-testov alebo iného zamestnanca. Dotknutá osoba je tiež v rámci využívania služieb informačnej spoločnosti bez ohľadu na smernicu 2002 / 58 / ES slobodná uplatňovať svoje právo na námietky prostredníctvom automatizovaných postupov s využitím technických špecifikácií.

 • h) Automatizované rozhodnutia v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

  Každá osoba, zapletený do spracovania osobných údajov má právo udelené európskymi smernicami a darcov predpisy, ani jeden výlučne na základe automatizovaného spracovania - vrátane profilovanie - aby mohla byť na báze rozhodnutie, ktoré sa odohráva po právoplatnosti alebo významne ovplyvňuje ho podobným spôsobom, v prípade, že rozhodnutie (1) nie je pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a osobou, ktorá je požadovaná, alebo (2) v dôsledku právnych predpisov Európskej únie alebo členských štátov, ktoré je spoplatnené, je povolené a táto právna úprava primerané opatrenia zahrnuté na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo (3) je vykonané s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

  Ak sa rozhodnutie (1) vyžaduje na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo (2) s výslovným súhlasom dotknutej osoby, e-testy prijmú vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a práv. a) oprávnené záujmy dotknutej osoby vrátane prinajmenšom práva na získanie zásahu osobou prevádzkovateľom, na vyjadrenie vlastného stanoviska a na napadnutie rozhodnutia.

  Möchte die auf mit Bezug Rech Person betroffene kým geltend Automatisierte Entscheidung machen kann sie sich einen Mitarbeiter des Hierzer túto chvíľu jederzeit für die Verarbeitung verantwortlich na Wenden.

 • i) Právo na odvolanie súhlasu podľa zákona o ochrane údajov

  Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo, ktoré udelila európska smernica a regulačný orgán, kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

  Ak si dotknutá osoba želá uplatniť svoje právo odstúpiť od súhlasu, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca kontrolóra.

9. Zásady ochrany osobných údajov pre používanie a používanie affiletu

Regulátor má na tejto webovej stránke integrované komponenty affilinet. Affilinet je nemecká affiliate sieť, ktorá ponúka affiliate marketing.

Affiliate marketing je internetová forma distribúcie, ktorá umožňuje komerčným prevádzkovateľom webových stránok, takzvaných obchodníkov alebo inzerentov, reklamu, ktorá je zvyčajne odmeňovaná prostredníctvom provízií za kliknutie alebo predaj na webových stránkach tretích strán, tj predajných partnerov, pobočiek alebo vydavateľov. byť volaný, show. Obchodník sprístupňuje prostredníctvom affiliate siete reklamné médium, tj reklamný banner alebo iné vhodné prostriedky internetovej reklamy, ktoré následne pridružená spoločnosť zaradí na svoju vlastnú webovú stránku alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je reklama na kľúčové slovo alebo e-mail Marketing, inzerovať.

Prevádzkovou spoločnosťou Affilinet je affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Mníchov, Nemecko.

Affilinet nastaví cookie na informačnom systéme subjektu údajov. Aké cookies sú už vysvetlené vyššie. Súbor cookie sledovania Affilinet neukladá žiadne osobné informácie. Ukladá sa iba identifikačné číslo pobočky, tj partnera sprostredkujúceho potenciálneho zákazníka, ako aj poradové číslo návštevníka webovej stránky a kliknutého reklamného média. Účelom ukladania týchto údajov je spracovanie splátok provízie medzi obchodníkom a pobočkou, ktoré sú spracované prostredníctvom affiliate siete, tj Affilinet.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu cookies cez naše webové stránky, ako je uvedené vyššie, a to prostredníctvom príslušného nastavenia použitého internetového prehliadača, a tým trvalo v rozpore s nastavením cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež bránilo Affilinet pri nastavovaní cookies v systéme informačných technológií danej osoby. Cookies, ktoré už nastavil Affilinet, je možné kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Platné zásady ochrany osobných údajov Affilinet sú dostupné na stránke https://www.affili.net/sk/footeritem/datenschutz.

10. Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní Facebooku

Dôvera pre veranbeitung Verantbeitung für die auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook je ein soziales Netzwerk.

Sociálna sieť je internetové spoločenské miesto pre stretávanie, online komunita, ktorá obyčajne umožňuje používateľom komunikovať a interagovať vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo obchodné informácie. Služba Facebook umožňuje používateľom sociálnych sietí vytvárať súkromné ​​profily, odovzdávať fotografie a komunikovať prostredníctvom priateľov.

Betreibergesellschaft von ist die na Facebooku Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die VERARBEITUNG personenbezogen Dátum verantwortlich ist, wenn eine betroffene až Person außerhalb der USA oder Kanade lebt, hovoria Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Square Grand, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung verantwortlich Betrieb wird und auf Welcha eine Facebook-Komponente (Facebook Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch System der betroffene Osoba automatisch durch die jeweiligen Facebooku -Komponent na veranlasst, eine Darstellung von der entsprechenden Facebook-Component Facebook herunterzula. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook Plug-Ins werden kann unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_ v abgeruf. Im Rahmen Dieses technischen Verfahrens erhalten Facebook Kenntnis darüb je Welcha konkr Unterseit v unserer Internetseite wird durch die betroffene až besucht osoby.

Sofer zomrieť betroffene kým osoba gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist erkennt Facebook mit jedom Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene až Persona und der während gesamt Daun des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, Welcha konkr Unterseit v unserer Internetseite zomrieť betroffene kým osoba besucht. Diese werden durch die Informationen und durch Facebook Facebook-zložka A gesammelt dem der jeweiligen facebook-účet betroffene Osoba zugeordnet. Betätigt zomrieť betroffene až Persona einer der auf unserer Internetseite integriert Facebooku tlačidiel sa de beispielsweis "gefällt mir" -Butto to, oder gibt zomrieť betroffene kým osoba einen Kommentar EÚ ordnet Facebook Diese Information'm Persönliche Facebook-Benutzerkonto der betroffene PERSO zu und speichert Diese personenbezogen na Daten ,

Facebook erhalten über die immer facebook-Component dann eine Informácie darüb je, dass die betroffene kým osoba unsere Internetseite besucht línie, wenn die betroffene až Persona zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; Diese findet statt unabhängig davon, ob die až betroffene Person-zložka A anklickt Facebook oder nicht kockou. Ist eine derartig na Übermittlung diese informácií moment Facebook von der betroffene PERSO nicht Gewollt, kann Diese zomrieť Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihre Facebook-Account ausloggt.

Die von Facebook veröffentlich v Datenrichtlini, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufb ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, VERARBEITUNG und durch Nutzung Dátum personenbezogen Facebooku. Ferner wird tortu erläutert, Welcha zum Schutz der Privatsphäre Facebook Einstellungsmöglichkeit Osoba bietet der betroffene. My Zude unterschiedliche Applikationen erhältlich sind, die es ermöglich ten, eine zu Datenübermittlung Facebook unterdrück okamihu. Solche Applikationen können durch die až betroffene osoba genutzten werden, um eine zu Datenübermittlung Facebook unterdrück okamihu.

11. Zásady ochrany osobných údajov pre používanie a používanie funkcií služby Amazon Affiliate

Regulátor ako účastník programu Amazon Affiliate Program integroval komponenty Amazon na týchto stránkach. Amazon komponenty boli navrhnuté spoločnosťou Amazon na pomoc inzerentom inzerovať na rôznych webových stránkach Amazon Group, vrátane Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.co.uk, BuyVIP.com, Amazon.fr , Amazon.it a Amazon.es. BuyVIP.com za platbu provízie za sprostredkovanie. Regulátor môže generovať príjmy z reklamy pomocou komponentov Amazon.

Prevádzkovou spoločnosťou týchto komponentov Amazon je Amazon EU S.à.rl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxembursko.

Amazon nastaví cookie v systéme informačných technológií danej osoby. Aké cookies sú už vysvetlené vyššie. Každé individuálne volanie jednej z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje kontrolér a na ktorej je integrovaná súčasť Amazon, internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby je automaticky spôsobená príslušnou komponentou Amazon, údajmi pre Účely online reklamných a fakturačných provízií spoločnosti Amazon. V rámci tohto technického procesu bude spoločnosť Amazon vedieť o osobne identifikovateľných informáciách, ktoré spoločnosť Amazon používa na sledovanie pôvodu objednávok prijatých spoločnosťou Amazon, a následne umožní fakturáciu provízií. Spoločnosť Amazon môže okrem iného pochopiť, že dotknutá osoba klikla na odkaz partnera na našich webových stránkach.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu cookies cez naše webové stránky, ako je uvedené vyššie, a to prostredníctvom príslušného nastavenia použitého internetového prehliadača, a tým trvalo v rozpore s nastavením cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Amazon nastaviť súbor cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Okrem toho môžu byť súbory cookie, ktoré už nastavila spoločnosť Amazon, kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Ďalšie informácie a zásady ochrany osobných údajov služby Amazon nájdete na stránke https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

12. Zásady ochrany osobných údajov pri používaní a používaní služby Google AdSense

Regulátor integroval službu Google AdSense na túto webovú stránku. Služba Google AdSense je služba online, ktorá poskytuje sprostredkovanie reklamy tretej strany. Služba Google AdSense je založená na algoritme, ktorý vyberá reklamy zobrazené na webových stránkach tretích strán v súlade s obsahom príslušnej webovej stránky tretej strany. Služba Google AdSense umožňuje zacielenie na používateľa založené na záujmoch.

Prevádzkovou spoločnosťou komponentu Google AdSense sú abecedy Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom komponentu Google AdSense je zahrnúť reklamy na našich webových stránkach. Služba Google AdSense nastavuje súbor cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Aké cookies sú už vysvetlené vyššie. Umiestnením tohto súboru cookie poskytuje spoločnosť Alphabet Inc. analýzu používania našich webových stránok. Pri každom prístupe jednej zo stránok tejto stránky zo strany správcu a integrovania komponentu služby Google AdSense do neho automaticky spustí internetový prehliadač v systéme informačných technológií daného subjektu príslušnú súčasť služby Google AdSense Predkladanie údajov spoločnosti Alphabet Inc. Ako súčasť tohto technického procesu získava Abeceda Inc. vedomosti o osobných údajoch, ako je napríklad IP adresa dotknutej osoby, ktorú používa abeceda as, okrem iného na pochopenie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následne na uľahčenie zúčtovania provízií.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu cookies cez naše webové stránky, ako je uvedené vyššie, a to prostredníctvom príslušného nastavenia použitého internetového prehliadača, a tým trvalo v rozpore s nastavením cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež bránilo spoločnosti Alphabet Inc., aby nastavila súbor cookie v systéme informačných technológií danej osoby. Okrem toho môže byť súbor cookie, ktorý už nastavila abeceda Inc., kedykoľvek vymazaný prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Služba Google AdSense používa aj takzvané pixely počítania. Počítadlo pixelov je miniatúrna grafika, ktorá je vložená do webových stránok, aby umožnila zaznamenávanie protokolových súborov a analýzu protokolových súborov, pričom je možné vykonať štatistické vyhodnotenie. Na základe vložených pixelov môže aplikácia Alphabet Inc. zistiť, či a kedy bola dotknutá osoba otvorená internetovou stránkou a na ktoré prepojené osoby klikli. Počítanie pixelov sa okrem iného používa na vyhodnotenie toku návštevníkov webovej stránky.

Služba Google AdSense prenesie osobné informácie a informácie vrátane adresy IP potrebnej na zhromažďovanie a fakturáciu zobrazenej reklamy spoločnosti Alphabet Inc. v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje sa uchovávajú a spracúvajú v Spojených štátoch amerických. Abeceda Inc. môže preniesť takéto osobné údaje zozbierané prostredníctvom technického procesu na tretie strany.

Služba Google AdSense bude vysvetlená na stránke https://www.google.com/intl/sk/adsense/start/.

13. Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Regulátor integroval na tejto webovej stránke komponent Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Služba Google Analytics je webová analytická služba. Webová analýza je zhromažďovanie, zhromažďovanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Analýza webová služba zistí, okrem iného údaje o webové stránky, ktoré je z dotknutej osoby prichádzajú na internete (tzv odkazujúcim servera), na ktoré podstránok týchto stránok pristupovať a ako často, a pre ktoré doba zdržania dno bolo pozorované. Webová analýza sa používa predovšetkým na optimalizáciu webovej stránky a analýzu nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Prevádzkovou spoločnosťou komponentu Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba zodpovedná za spracovanie používa na webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics dodatok „_gat._anonymizeIp“. Týmto dodatkom spoločnosť Google skráti a anonymizuje IP adresu internetového pripojenia dotknutej osoby, pokiaľ k našim internetovým stránkam pristupuje členský štát Európskej únie alebo iný zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analyzovať toky návštevníkov na našich webových stránkach. Google využíva dáta a informácie získané okrem iného zhodnotí využívanie našich webových stránok, aby sa dal dokopy pre nás on-line správ, ktoré ukazujú činnosť na našich webových stránkach, a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s užívaním našich internetových služieb.

Služba Google Analytics používa súbor cookie v systéme informačných technológií príslušnej osoby. Súbory cookie sú už vysvetlené vyššie. Používaním tohto súboru cookie spoločnosť Google umožňuje analyzovať používanie našich webových stránok. Každý hovor jedným z jednotlivých stránkach tohto webu, ktorý je ovládaný regulátorom ao ktorých komponenta Google Analytics bola začlenená, internetový prehliadač automaticky začalo na informačných technológií systému dotknutého príslušného analytického komponent Google osobu Odoslanie údajov spoločnosti Google na účely analýzy online. Ako súčasť tohto výrobného procesu Google je informovaný o osobných údajoch, ako je sledovať IP adresy danej osoby, ktoré slúžia spoločnosti Google, okrem iného, ​​pôvod návštevníkov a kliknutí a umožňujú výpočty ustanovenia ako výsledok.

Súbor cookie ukladá informácie o osobnej identifikácii, ako napríklad čas prístupu, miesto, odkiaľ bol prístup vykonaný, a frekvenciu návštev stránok dotknutou osobou. Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, vaše osobné údaje, vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba, sú prenesené na spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané prostredníctvom technického procesu preniesť na tretie strany.

Dotknutá osoba môže zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok, ako je uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a tým trvale odporovať nastaveniu cookies. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť súbor cookie v systéme informačnej technológie príslušnej osoby. Okrem toho súbor cookie, ktorý už je nastavený službou Google Analytics, môže byť kedykoľvek vymazaný prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Subjekt údajov má navyše možnosť vzniesť námietky proti zhromažďovaniu údajov generovaných službou Google Analytics na použitie týchto webových stránok a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google. K tomu musíte stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics prostredníctvom JavaScriptu, že žiadne údaje a informácie o návštevách webových stránok nemusia byť odoslané do služby Google Analytics. Inštalácia doplnku prehliadača považuje spoločnosť Google za rozpor. Ak je systém informačných technológií subjektu údajov neskôr vymazaný, formátovaný alebo preinštalovaný, subjekt údajov musí znova nainštalovať doplnok prehliadača, aby zakázal službu Google Analytics. Ak je doplnok prehliadača odinštalovaný alebo zakázaný subjektom údajov alebo inou osobou v rámci svojej sféry ovládania, je možné preinštalovať alebo znova aktivovať doplnok prehliadača.

Viac informácií und die než Google prachy Datenschutzbestimmung von und können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ werden unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgeruf. Služba Google Analytics spája odkaz https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

14. Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní Google+

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala tlačidlo Google+ ako súčasť tejto webovej stránky. Google+ je takzvaná sociálna sieť. Sociálna sieť je miesto stretávania sociálnych sietí prevádzkované na internete, online komunite, ktorá zvyčajne umožňuje používateľom vzájomnú komunikáciu a interakciu vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo firemné informácie. Google+ umožňuje používateľom sociálnej siete okrem iného vytvárať súkromné ​​profily, nahrávať fotografie a siete prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.

Google+ prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každá návšteva jednej zo stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje kontrolór a obsahuje tlačidlo Google+, spôsobí, že internetový prehliadač systému informačných technológií predmetu sa automaticky spustí príslušným tlačidlom Google+, čo predstavuje reprezentáciu príslušného Google+ Tlačidlo na prevzatie od spoločnosti Google. V rámci tohto technického procesu bude spoločnosť Google informovaná o tom, ktorá konkrétna spodná časť našich webových stránok je navštívená dotknutou osobou. Podrobnejšie informácie o službe Google+ sú k dispozícii na stránke https://developers.google.com/+/.

Ak je dotknutá osoba prihlásená na Google+ súčasne, Google rozpozná, ktorá konkrétna podstránka nášho webu je navštívená dotknutou osobou zakaždým, keď dotknutá osoba navštívi náš web a po celú dobu jej pobytu na našom webe. Tieto informácie sa zhromažďujú pomocou tlačidla Google+ a Google ich priraďuje k príslušnému účtu Google+ dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba aktivuje jedno z tlačidiel Google+ integrovaných na našom webe a urobí tak odporúčanie Google+ 1, Google priradí tieto informácie k osobnému používateľskému účtu Google+ dotknutej osoby a tieto osobné údaje uloží. Google uloží odporúčanie dotknutej osoby na Google +1 a sprístupní ho verejnosti v súlade s podmienkami, ktoré v tejto súvislosti prijme dotknutá osoba. Odporúčanie Google +1 poskytnuté dotknutou osobou na tomto webovom serveri sa následne použije spolu s ďalšími osobnými údajmi, ako je napríklad názov účtu Google +1, ktorý používa dotknutá osoba, a fotografia v ňom uložená v iných službách Google, pre napríklad sa ukladajú a spracúvajú výsledky vyhľadávacieho nástroja vyhľadávacieho nástroja Google, účet Google dotknutej osoby alebo iné miesta, napríklad na webových stránkach alebo v súvislosti s reklamami. Google je ďalej schopný prepojiť návštevu tejto webovej stránky s ďalšími osobnými údajmi uloženými spoločnosťou Google. Google tiež zaznamenáva tieto osobné informácie na účely vylepšenia alebo optimalizácie rôznych služieb Google.

Prostredníctvom tlačidla Google+ Google vždy dostane informáciu, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená do Google+ súčasne s prístupom na našu webovú stránku; prebieha to bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na tlačidlo Google+ alebo nie.

Ak dotknutá osoba nechce, aby boli osobné údaje odosielané spoločnosti Google, môže takémuto prenosu zabrániť tým, že sa pred vyvolaním našej webovej stránky odhlási zo svojho účtu Google+.

Ďalšie informácie a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/. Ďalšie ukazovatele Google na tlačidlo Google + 1 nájdete na stránke https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. Ustanovenia o ochrane údajov pri uplatňovaní a používaní služby Google AdWords

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala na túto webovú stránku službu Google AdWords. Google AdWords je služba internetovej reklamy, ktorá umožňuje inzerentom umiestňovať reklamy do výsledkov vyhľadávacieho nástroja Google a do reklamnej siete Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi vopred definovať určité kľúčové slová, pomocou ktorých sa reklama zobrazí vo výsledkoch vyhľadávacieho nástroja Google, iba ak používateľ pomocou vyhľadávacieho nástroja vyvolá výsledok hľadania relevantný pre dané kľúčové slovo. V reklamnej sieti Google sa reklamy distribuujú na tematické weby pomocou automatického algoritmu a pri zohľadnení predtým definovaných kľúčových slov.

Prevádzkovateľom služieb Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom služby Google AdWords je inzercia na našej webovej stránke zobrazovaním záujmovo relevantnej reklamy na webových stránkach spoločností tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávacieho nástroja vyhľadávača Google a zobrazovaním reklamy tretích strán na našej webovej stránke.

Ak sa dotknutá osoba dostane na naše webové stránky prostredníctvom reklamy Google, uloží sa v systéme informačných technológií dotknutej osoby spoločnosťou Google takzvaný konverzný súbor cookie. Čo sú to súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Konverzný súbor cookie stráca platnosť po tridsiatich dňoch a nepoužíva sa na identifikáciu dotknutej osoby. Ak cookie ešte nevypršala platnosť, použije sa konverzný cookie na zistenie, či boli na našej webovej stránke sprístupnené určité podstránky, napríklad nákupný košík zo systému online obchodu. Konverzný súbor cookie umožňuje nám aj spoločnosti Google pochopiť, či dotknutá osoba, ktorá prišla na náš web prostredníctvom reklamy AdWords, vygenerovala predaj, t. J. Dokončila alebo zrušila nákup.

Údaje a informácie zhromaždené pomocou konverzného súboru cookie používa spoločnosť Google na vytvorenie štatistík návštevnosti našich webových stránok. Tieto štatistické údaje o návštevách zasa používame na určenie celkového počtu používateľov, ktorí nám boli sprostredkovaní prostredníctvom reklám AdWords, t. J. Na určenie úspechu alebo neúspechu príslušnej reklamy AdWords a na optimalizáciu našich reklám AdWords do budúcnosti. Naša spoločnosť ani ďalší inzerenti v službe Google AdWords nedostávajú od spoločnosti Google informácie, pomocou ktorých by bolo možné identifikovať príslušnú osobu.

Konverzný súbor cookie sa používa na ukladanie osobných informácií, napríklad o webových stránkach, ktoré navštívila dotknutá osoba. Zakaždým, keď navštívite náš web, sa spoločnosti Google v USA odošlú osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba. Tieto osobné údaje sú uložené spoločnosťou Google v USA. Google môže tieto osobné údaje zhromaždené technickým procesom postúpiť tretím stranám.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastavovaniu súborov cookie na našich webových stránkach, ako už bolo uvedené vyššie, prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a teda natrvalo namietať proti nastavovaniu súborov cookie. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť v systéme informačných technológií dotknutej osoby súbor cookie pre prevod. Okrem toho súbor cookie, ktorý už nastavila služba Google AdWords, je možné kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Subjekt údajov má okrem toho možnosť vzniesť námietky voči reklame založenej na záujmoch spoločnosti Google. Za týmto účelom musí príslušná osoba získať prístup k odkazu www.google.com/settings/ads z každého internetového prehliadača, ktorý používa, a vykonať tam požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

16. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania Instagramu

Regulátor má na tejto webovej stránke integrované komponenty služby Instagram. Instagram je služba, ktorá sa kvalifikuje ako audiovizuálna platforma, ktorá umožňuje používateľom zdieľať fotografie a videá, ako aj šíriť takéto údaje medzi sociálnymi sieťami.

Prevádzkovateľom služieb spoločnosti Instagram je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Zakaždým, keď kontrolór zavedie jednu z jednotlivých stránok tejto webovej stránky a integruje sa komponent Instagram (Insta-Button), internetový prehliadač v systéme informačných technológií danej osoby sa automaticky stane príslušnou súčasťou Instagramu spôsobí zobrazenie zodpovedajúceho komponentu Instagramu, ktorý sa má stiahnuť. Ako súčasť tohto technického procesu je Instagram vedomý toho, ktorý konkrétny spodok našej webovej stránky navštívila dotknutá osoba.

Ak je dotknutá osoba prihlásená súčasne do Instagramu, Instagram pri každej návšteve našej webovej stránky rozpozná dotknutú osobu a počas celého trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke, ktorá konkrétna podstránka dotknutá osoba navštívila. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom súčasti Instagram a priradia sa prostredníctvom Instagramu k účtu Instagramu postihnutej osoby. Ak dotknutá osoba aktivuje jedno z tlačidiel Instagramu integrovaných na našich webových stránkach, údaje a informácie, ktoré sú s ním prenášané, sú priradené k osobnému používateľskému kontu Instagramu dotknutej osoby a sú uložené a spracované Instagramom.

Instagram vždy dostáva informácie prostredníctvom komponentu Instagram, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je príslušná osoba súčasne prihlásená na Instagram v čase prístupu na našu webovú stránku; to sa deje bez ohľadu na to, či osoba klikne na komponent Instagram alebo nie. Ak tieto informácie nie sú určené na to, aby ich dotknutá osoba mohla zaslať na Instagram, táto osoba môže zabrániť prenosu tak, že sa odhlási zo svojho konta Instagram predtým, ako zavolá na našu webovú stránku.

Ďalšie informácie a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram nájdete na stránke https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

17. Zásady ochrany osobných údajov pre používanie a používanie služby LinkedIn

Regulátor má integrované komponenty od spoločnosti LinkedIn Corporation na týchto webových stránkach. LinkedIn je internetová sociálna sieť, ktorá umožňuje používateľom pripojiť sa k existujúcim obchodným kontaktom a nadviazať nové obchodné kontakty. Vo viac ako 400 krajinách používa spoločnosť LinkedIn viac ako 200 miliónov registrovaných ľudí. Vďaka tomu je LinkedIn v súčasnosti najväčšou platformou pre obchodné kontakty a jednou z najnavštevovanejších internetových stránok na svete.

Pobočkou LinkedIn je spoločnosť LinkedIn Corporation, spoločnosť 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Mimo územia USA riešia otázky ochrany súkromia LinkedIn Ireland, otázky ochrany osobných údajov, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, ktorá má komponent LinkedIn (plug-in LinkedIn), táto zložka spôsobí, že prehliadač používaný subjektom stiahne zodpovedajúcu reprezentáciu komponentu LinkedIn. Viac informácií o zásuvných moduloch LinkedIn nájdete na stránke https://developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohto technického procesu sa spoločnosť LinkedIn dozvie o konkrétnej spodnej časti našej webovej stránky, ktorú navštívila dotknutá osoba.

Ak je dotknutá osoba prihlásená do služby LinkedIn v rovnakom čase, spoločnosť LinkedIn pri každej návšteve našej webovej stránky zistí, že dotknutá osoba a počas celého trvania príslušného pobytu na našich webových stránkach, ktoré konkrétne spodnej časti našej webovej stránky návštevnosť dotknutej osoby. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu LinkedIn a sú prepojené prostredníctvom LinkedIn na príslušný LinkedIn LinkedIn účet. Ak dotknutá osoba aktivuje tlačidlo LinkedIn integrované na našich webových stránkach, spoločnosť LinkedIn tieto informácie priradí osobnému používateľskému účtu LinkedIn príslušnej osoby a tieto osobné údaje uloží.

LinkedIn vždy dostane informácie prostredníctvom zložky LinkedIn, ktorú dotknutá osoba navštívila na našich webových stránkach, ak sa dotknutá osoba súčasne prihlási na LinkedIn v čase prístupu na našu webovú stránku; to sa deje bez ohľadu na to, či osoba klikne na komponent LinkedIn alebo nie. Ak dotknutá osoba nechce odovzdať tieto informácie spoločnosti LinkedIn, môže táto spoločnosť zabrániť jej odhláseniu z účtu služby LinkedIn pred návštevou našej webovej stránky.

Na stránke https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls ponúka spoločnosť LinkedIn možnosť odhlásiť sa z e-mailových správ, textových správ a zacielených reklám, ako aj spravovať nastavenia reklám. LinkedIn tiež používa partnerov ako Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame na nastavenie cookies. Takéto cookies môžu byť odmietnuté na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn sú dostupné na stránke https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politika súborov cookie služby LinkedIn je k dispozícii na stránke https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

18. Zásady ochrany osobných údajov pre používanie a používanie Myspace

Regulátor má integrované komponenty od Myspace LLC na tejto webovej stránke. Myspace je tzv. Sociálna sieť. Sociálna sieť je miesto spoločenského stretnutia založené na internete, online komunita, ktorá obyčajne umožňuje používateľom komunikovať medzi sebou a spolupracovať vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na zdieľanie názorov a skúseností, alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo obchodné informácie. Myspace okrem iného umožňuje používateľom sociálnej siete nastaviť blogy alebo skupiny zadarmo na používateľských profiloch, ktoré obsahujú fotografie a videá.

Myspace je prevádzková spoločnosť je Myspace LLC, 8391 Beverly Blvd., #349, Los Angeles, Kalifornia 90048, USA.

Zakaždým, keď riadiaca jednotka vyvolá jednu z jednotlivých stránok tejto webovej stránky a na ktorej je integrovaná súčasť myspace (myspace plug-in), internetový prehliadač v systéme informačných technológií danej osoby bude automaticky nahradený príslušným myspace Komponent spôsobí reprezentáciu zodpovedajúcej myspace zložky Myspace, ktorá sa má stiahnuť. Viac informácií o Myspace nájdete na stránke https://myspace.com. V rámci tohto technického postupu Myspace dostáva informácie o tom, ktorá konkrétna podstránka našej webovej stránky je navštívená dotknutou osobou.

Ak je dotknutá osoba prihlásená do Myspace súčasne, Myspace pri každej návšteve našej webovej stránky rozpozná dotknutú osobu a počas celej doby trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke, ktorá navštevuje konkrétnu spodnú stranu našej webovej stránky. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu myspace a mapujú sa na myspace účtu postihnutej osoby. Ak dotknutá osoba aktivuje tlačidlo myspace integrované na našich webových stránkach, Myspace tieto informácie priradí osobnému používateľskému kontu myspace danej osoby a tieto osobné údaje uloží.

Myspace vždy dostane informácie prostredníctvom zložky Myspace, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na Myspace súčasne v čase prístupu na našu webovú stránku; toto sa deje bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na zložku myspace. Ak takýto prenos tejto informácie na Myspace nie je dotknutou osobou dotknutý, môže zabrániť prenosu tak, že sa odhlási zo svojho účtu v MySpace pred prístupom na našu webovú stránku.

Zásady ochrany osobných údajov služby Myspace, ktoré sú k dispozícii na adrese https://myspace.com/pages/privacy, poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov na lokalite Myspace.

19. Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní Pinterestu

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala na túto webovú stránku komponenty od spoločnosti Pinterest Inc. Pinterest je takzvaná sociálna sieť. Sociálna sieť je miesto stretávania sociálnych sietí prevádzkované na internete, online komunite, ktorá zvyčajne umožňuje používateľom vzájomnú komunikáciu a interakciu vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo firemné informácie. Pinterest umožňuje používateľom sociálnej siete okrem iného publikovať zbierky obrázkov a jednotlivé obrázky a tiež popisy na virtuálnych pinboardoch (takzvané pinning), ktoré zase môžu byť zdieľané (takzvané repinning) alebo komentované inými používateľov.

Prevádzkovou spoločnosťou spoločnosti Pinterest je Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Zakaždým, keď kontrolór a komponent komponentu Pinterest (plug-in Pinterest Pinterest) sa aktivuje jedna z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby sa automaticky zaujíma Komponent spôsobí zobrazenie príslušného komponentu Pinterestu, ktorý sa má stiahnuť. Viac informácií o službe Pinterest nájdete na stránke https://pinterest.com/. Súčasťou tohto technického procesu je aj Pinterest, ktorý si je vedomý toho, ktorý konkrétny spodok našej webovej stránky navštívila dotknutá osoba.

Ak je dotknutá osoba prihlásená na Pintereste súčasne, Pinterest pri každej návšteve našich webových stránok dotknutou osobou a po celú dobu trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našich webových stránok dotknutá osoba navštívi. Tieto informácie zhromažďuje komponent Pinterest a sú priradené k príslušnému účtu Pinterest príslušnej osoby. Ak dotknutá osoba aktivuje tlačidlo Pinterest integrované na našej webovej stránke, Pinterest priradí tieto informácie k osobnému používateľskému účtu Pinterest dotknutej osoby a tieto osobné údaje uloží.

Pinterest vždy dostáva prostredníctvom komponentu Pinterest informácie o tom, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená do Pinterestu súčasne s prístupom na našu webovú stránku; to sa deje bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Pinterest alebo nie. Ak dotknutá osoba nechce, aby sa tieto informácie prenášali na Pinterest, môže prenosu zabrániť pred odhlásením sa z nášho webového servera odhlásením sa zo svojho účtu Pinterest.

Zásady ochrany osobných údajov v službe Pinterest, ktoré sú k dispozícii na stránke https://about.pinterest.com/privacy-policy, poskytujú prehľad o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov prostredníctvom služby Pinterest.

20. Zásady ochrany osobných údajov pri používaní a používaní systému Shariff

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala komponent Shariff na túto webovú stránku. Komponent Shariff poskytuje tlačidlá sociálnych médií, ktoré vyhovujú predpisom o ochrane údajov. Shariff bol vyvinutý pre nemecký počítačový časopis c't a je publikovaný prostredníctvom spoločnosti GitHub, Inc.

Developerom komponentu je GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Riešenia tlačidiel poskytované sociálnymi sieťami zvyčajne prenášajú osobné údaje do príslušnej sociálnej siete, keď používateľ navštívi webovú stránku, na ktorej je integrované tlačidlo sociálnych médií. Použitím komponentu Shariff sa osobné údaje prenášajú na sociálne siete iba vtedy, ak návštevník webovej stránky aktívne stlačí jedno z tlačidiel sociálnych médií. Ďalšie informácie o komponente Shariff nájdete v počítačovom časopise c't na adrese http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-ct-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103. pripravený html. Účelom použitia komponentu Shariff je ochrana osobných údajov návštevníkov našich webových stránok a zároveň nám umožňuje integrovať tlačidlové riešenie pre sociálne siete na tomto webe.

Ďalšie informácie a platné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti GitHub nájdete na stránke https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

21. Ochrana osobných údajov na používanie a používanie SlideShare

Regulátor má na týchto webových stránkach integrované komponenty SlideShare. LinkedIn SlideShare je súbor hostingové služby, ktorá umožňuje zdieľanie a archiváciu prezentácií a ďalších dokumentov, ako sú PDF, videá a webinárov. Služba filehosting umožňuje používateľom nahrávať mediálny obsah vo všetkých populárnych formátoch, pričom dokumenty sú buď verejne dostupné, alebo súkromne označené.

Prevádzkovou spoločnosťou SlideShare je spoločnosť LinkedIn Corporation, spoločnosť 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Mimo USA, záležitosti týkajúce sa ochrany údajov rieši LinkedIn Ireland, otázky ochrany súkromia, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

LinkedIn SlideShare poskytuje tzv. Vložené kódy pre tam uložený mediálny obsah (prezentácie, súbory PDF, videá, fotografie atď.). Vložené kódy sú programové kódy, ktoré sú vložené do webových stránok s cieľom zobraziť externý obsah na ich vlastnej webovej stránke. Vložené kódy umožňujú prehrávať obsah na vlastnej webovej stránke bez toho, aby sa ukladali na vlastný server a prípadne porušovali právo na kopírovanie príslušného autora obsahu. Ďalšou výhodou použitia vloženého kódu je, že príslušný prevádzkovateľ webovej stránky nepoužíva svoj vlastný pamäťový priestor a tým sa uvoľní vlastný server. Kód vloženia je možné integrovať kdekoľvek na inej webovej stránke, takže externý obsah možno vložiť aj do vlastného textu. Účelom používania služby LinkedIn SlideShare je zmierniť náš server a zabrániť porušovaniu autorských práv pri používaní obsahu tretej strany.

Zakaždým, keď navštívite naše webové stránky vybavené komponentom SlideShare (vložený kód), tento komponent spôsobí, že prehliadač, ktorý používate, prevezme vložené údaje zo služby SlideShare. V rámci tohto technického procesu sa spoločnosť LinkedIn dozvie o konkrétnej spodnej časti našej webovej stránky, ktorú navštívila dotknutá osoba.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená do služby SlideShare, služba SlideShare pri každej návšteve našej webovej stránky rozpozná subjekt údajov a počas celého trvania príslušného pobytu na našich webových stránkach, ktoré konkrétne podstránky navštívia. Tieto informácie sú zhromažďované prostredníctvom služby SlideShare a priradené prostredníctvom služby LinkedIn na príslušný účet služby SlideShare príslušnej osoby.

LinkedIn vždy dostáva informácie zo zložky SlideShare, ktorú jednotlivec navštívil na našich webových stránkach, ak je príslušná osoba súčasne prihlásená do služby SlideShare v čase prístupu na našu webovú stránku; To sa deje bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na vložené údaje médií. Ak dotknutá osoba nechce odovzdať tieto informácie spoločnosti LinkedIn, môže ju zabrániť v odhlásení zo svojho účtu služby SlideShare pred prístupom na naše webové stránky.

LinkedIn tiež používa partnerov ako Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame na nastavenie cookies. Takéto cookies môžu byť odmietnuté na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn sú dostupné na stránke https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

22. Zásady ochrany osobných údajov pre používanie a používanie služby Tumblr

Regulátor má na tejto webovej stránke integrované komponenty Tumblr. Tumblr je platforma, ktorá umožňuje používateľom vytvárať a prevádzkovať blog. Blog je webový, zvyčajne verejne prístupný portál, v ktorom jeden alebo viacerí ľudia, ktorí sa nazývajú bloggeri alebo webloggéri, uverejňujú články alebo si zapisujú myšlienky v tzv. Blogových príspevkoch. Napríklad v blogu na Tumblri môže užívateľ publikovať texty, obrázky, odkazy a videá a distribuovať ich v digitálnom priestore. Okrem toho môžu užívatelia služby Tumblr prenášať obsah z externých webových stránok do svojho vlastného blogu.

Prevádzkovou spoločnosťou Tumblr je Tumblr, Inc., 35 East 21st St, prízemie, New York, NY 10010, USA.

Každý hovor jedným z jednotlivých stránkach tohto webu, ktorý je prevádzkovaný ovládačom a bol, na ktorom je integrovaný Share zložka (tlačidlo Share), internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby je automaticky cez príslušný podiel komponenty spôsobí, že sa z Tumblr stiahne reprezentácia príslušného komponentu Tumblr. Viac informácií o tlačidlách Tumblr nájdete na stránke https://www.tumblr.com/buttons. V rámci tohto technického postupu Tumblr dostáva informácie o tom, ktorú konkrétnu spodnú stranu našej webovej stránky navštívila dotknutá osoba. Cieľom integrácie komponentu Tumblr je umožniť našim používateľom redistribuovať obsah tejto webovej stránky, sprístupniť túto webovú stránku v digitálnom svete a zvýšiť počet návštevníkov.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená do spoločnosti Tumblr, spoločnosť Tumblr pri každej návšteve našej webovej stránky rozpozná dotknutú osobu a počas celého trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke, pričom konkrétna spodná strana našej webovej stránky navštívila dotknutú osobu. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Tumblr a prideľuje ich Tumblr príslušnému účtu Tumblr príslušnej osoby. Ak dotknutá osoba aktivuje jedno z tlačidiel Tumblr integrovaných na našich webových stránkach, údaje a informácie, ktoré sú s ním prenesené, sú priradené k osobnému používateľskému účtu Tumblr príslušnej osoby a sú uložené a spracované spoločnosťou Tumblr.

Tumblr vždy dostáva informácie o komponente Tumblr, ktoré dotknutá osoba navštívila na našich webových stránkach, ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená do Tumblr v čase prístupu na našu webovú stránku; to sa deje bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Tumblr alebo nie. Ak takýto prenos tejto informácie na Tumblr nechce dotknutá osoba, môže zabrániť prenosu tak, že sa odhlási zo svojho účtu Tumblr predtým, ako zavolá na našu webovú stránku.

Príslušné ustanovenia o ochrane údajov Tumblr sú k dispozícii na adrese https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

23. Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní Twitteru

Ovládač má na tomto webe integrované komponenty zo služby Twitter. Twitter je viacjazyčná, verejne prístupná mikroblogovacia služba, v ktorej môžu používatelia publikovať a distribuovať takzvané tweety, tj krátke správy, ktoré majú maximálne 140 znakov. Tieto krátke správy sú k dispozícii všetkým, vrátane ľudí, ktorí nie sú prihlásení na Twitteri. Tweety sa zobrazujú aj takzvaným sledovateľom príslušného používateľa. Nasledovníkmi sú ďalší používatelia Twitteru, ktorí sledujú tweety používateľa. Twitter tiež umožňuje oslovenie širokého publika prostredníctvom hashtagov, odkazov alebo retweetov.

Prevádzkovateľskou spoločnosťou Twitter je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Každý hovor jedným z jednotlivých stránkach tohto webu, ktorý je prevádzkovaný ovládačom a bol, na ktorom je integrovaný Twitter zložka (tlačidlo Twitter), internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby, je automaticky pomocou príslušného Twitter komponenty spôsobí prevzatie prezentácie príslušnej zložky služby Twitter v službe Twitter. Ďalšie informácie o tlačidlách Twitter nájdete na adrese https://about.twitter.com/en/resources/buttons. Ako súčasť tohto technického procesu dostane služba Twitter informácie o tom, ktorá konkrétna podstránka našej webovej stránky navštívi príslušná osoba. Zmyslom integrácia Twitter zložky je poskytovať našim užívateľom opätovný prenos obsahu týchto webových stránok, aby sa tieto stránky v digitálnom svete známe a zvýšiť našu návštevnosť.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na Twitteri, služba Twitter rozpozná, ktorá konkrétna podstránka našich webových stránok, ktorú dotknutá osoba navštevuje, pri každej návšteve dotknutej osoby na našej webovej stránke a po celú dobu jej pobytu na našej webovej stránke. . Tieto informácie zhromažďuje komponent Twitter a sú priradené k príslušnému účtu Twitter dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba klikne na jedno z tlačidiel Twitter integrovaných na našej webovej stránke, údaje a informácie prenesené pomocou nej sa priradí k osobnému používateľskému účtu Twitter príslušnej osoby a uloží a spracuje pomocou Twitteru.

Twitter vždy dostáva prostredníctvom komponentu Twitter informáciu, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na Twitter súčasne s prístupom na našu webovú stránku; to sa deje bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Twitter alebo nie. Ak dotknutá osoba nechce, aby sa tieto informácie prenášali na Twitter, môže prenosu zabrániť pred odhlásením sa zo svojho účtu Twitter pred návštevou našej webovej stránky.

Príslušné pravidlá ochrany osobných údajov služby Twitter sú k dispozícii na adrese https://twitter.com/privacy?lang=en.

24. Zásady ochrany osobných údajov pre používanie a používanie systému Xing

Regulátor má na tejto webovej stránke integrované komponenty Xing. Xing je internetová sociálna sieť, ktorá umožňuje používateľom pripojiť sa k existujúcim obchodným kontaktom a nadviazať nové obchodné kontakty. Jednotliví užívatelia si môžu vytvoriť osobný profil na Xing. Spoločnosti môžu napríklad vytvárať firemné profily alebo publikovať pracovné ponuky na Xing.

Prevádzkovou spoločnosťou Xing je XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Nemecko.

Každý zavolajte na jedno z jednotlivých stránkach tohto webu, ktorý je prevádzkovaný ovládačom a na ktorom Xing komponenty (Xing plug-in) je integrovaný, internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby, je automaticky pomocou príslušného Xing Komponent spôsobí zobrazenie zodpovedajúcej Xing komponenty Xing, ktorá sa má stiahnuť. Viac informácií o zásuvných moduloch Xing nájdete na stránke https://dev.xing.com/plugins. V rámci tohto technického procesu spoločnosť Xing dostáva informácie o tom, ktoré konkrétne stránky našej webovej stránky navštívi dotknutá osoba.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená do spoločnosti Xing, spoločnosť Xing pri každej návšteve našej webovej stránky rozpozná dotknutú osobu a počas celej doby trvania každého pobytu na našej webovej stránke, ktorá konkrétne dno našej webovej stránky navštívila dotknutú osobu. Tieto informácie zhromažďuje komponent Xing a prideľuje ich Xing dotknutému účtu Xing dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba aktivuje jedno z tlačidiel Xing integrovaných na našich webových stránkach, napríklad tlačidlo „Zdieľať“, spoločnosť Xing priradí tieto informácie osobnému účtu používateľa Xing príslušnej osoby a tieto osobné údaje uloží.

Xing vždy dostáva informácie z komponentu Xing, ktoré dotknutá osoba navštívila na našej webovej stránke, ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená do Xing v čase prístupu na našu webovú stránku; to sa deje bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Xing. Ak takýto prenos údajov do Xingu nechce dotknutá osoba, môže zabrániť prenosu tak, že sa odhlási zo svojho účtu Xing predtým, než zavolá na našu webovú stránku.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Xing, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.xing.com/privacy, poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných informácií spoločnosťou Xing. Okrem toho spoločnosť Xing zverejnila oznámenia o ochrane osobných údajov pre tlačidlo XING Share na stránke https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

25. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania YouTube

Regulátor má na tejto webovej stránke integrované komponenty YouTube. YouTube je internetový video portál, ktorý umožňuje vydavateľom videí slobodne sledovať videoklipy a ostatných používateľov na bezplatné prezeranie, hodnotenie a komentovanie. Služba YouTube umožňuje publikovanie všetkých typov videí, takže sú k dispozícii kompletné filmové a televízne vysielanie, ale aj hudobné videá, prívesy alebo videá vytvorené používateľmi prostredníctvom internetového portálu.

Službu YouTube prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung verantwortlich Betrieb wird und auf Welcha eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch System der betroffene Osoba automatisch durch die jeweiligen YouTube Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-Component z YouTube herunterzuladen. Viac informácií nájdete na adrese YouTube https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Google Im Rahmen Dieses technischen Verfahrens erhalten und YouTube je Kenntnis darüb, Welcha konkr Unterseit v unserer Internetseite wird durch die betroffene až besucht osoby.

Sofer zomrieť betroffene kým osoba gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseit, die ein YouTube-Video enthält, Welcha konkr Unterseit v unserer Internetseite zomrieť betroffene kým osoba besucht. YouTube und werden durch diese Informationen und dem jeweiligen gesammelt účet Google, YouTube, hovorí, že osoba zugeordnet betroffene.

YouTube v rámci Googlu erhalten über die youtube-Component immer dann eine Informácie darüb je, dass die betroffene kým osoba unsere Internetseite besucht linka, wenn die betroffene až Persona zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; Diese findet statt unabhängig davon, ob die až betroffene Person oder nicht ein YouTube video anklickt. Ist eine derartig na Übermittlung diese informácií moment YouTube pod Google von der betroffene perso nicht Gewollt, kann Diese zomrieť Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihre YouTube Account ausloggt.

Die von YouTube veröffentlich z Datenschutzbestimmung, die sind unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufb, tehotná Aufschluss über die Erhebung, VERARBEITUNG und durch Nutzung personenbezogen Dátum YouTube pod Google.

26. Zásady ochrany osobných údajov pri používaní a používaní Zanoxu

Regulátor má na tejto webovej stránke integrované komponenty od spoločnosti Zanox. Zanox je nemecká affiliate sieť, ktorá ponúka affiliate marketing. Affiliate marketing je internetová forma distribúcie, ktorá umožňuje komerčným prevádzkovateľom webových stránok, takzvaných obchodníkov alebo inzerentov, reklamu, ktorá je zvyčajne odmeňovaná prostredníctvom provízií za kliknutie alebo predaj, na webových stránkach tretích strán, tj distribútorov, pobočiek alebo vydavateľov. byť volaný, show. Obchodník poskytuje prostredníctvom affiliate siete reklamný materiál, tj baner alebo iný vhodný spôsob internetovej reklamy, ktorý je následne začlenený do pobočky na svojich webových stránkach alebo na iných kanáloch, ako je reklama na kľúčové slovo alebo e-mail Marketing, inzerovať.

Prevádzkovou spoločnosťou Zanox je ZANOX AG, Stralauer Allee 2, 10245 Berlin, Nemecko.

Zanox nastaví cookie na informačnom systéme danej osoby. Aké cookies sú už vysvetlené vyššie. Cookie sledovania spoločnosti Zanox neuchováva žiadne osobné údaje. Ukladá sa iba identifikačné číslo pobočky, tj partnera sprostredkujúceho potenciálneho zákazníka, ako aj poradové číslo návštevníka webovej stránky a kliknutého reklamného média. Účelom uchovávania týchto údajov je spracovanie splátok provízie medzi obchodníkom a afiliáciou, ktoré sú spracované prostredníctvom affiliate siete, teda Zanox.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu cookies cez naše webové stránky, ako je uvedené vyššie, a to prostredníctvom príslušného nastavenia použitého internetového prehliadača, a tým trvalo v rozpore s nastavením cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež znemožnilo spoločnosti Zanox nastaviť súbor cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Okrem toho môžu byť súbory cookie, ktoré už nastavil Zanox, kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Platné Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Zanox nájdete na adrese http://www.zanox.com/uk/about-zanox/datenschutz/.

27. Zásady ochrany osobných údajov pre používanie a používanie služby Adcell

Regulátor má na tejto webovej stránke integrované komponenty Adcell. Adcell je nemecká affiliate sieť, ktorá ponúka affiliate marketing. Affiliate marketing je internetová forma distribúcie, ktorá umožňuje komerčným prevádzkovateľom webových stránok, takzvaných obchodníkov alebo inzerentov, reklamu, ktorá je zvyčajne odmeňovaná prostredníctvom provízií za kliknutie alebo predaj, na webových stránkach tretích strán, tj distribútorov, pobočiek alebo vydavateľov. byť volaný, show. Obchodník sprístupňuje prostredníctvom affiliate siete reklamné médium, tj reklamný banner alebo iné vhodné prostriedky internetovej reklamy, ktoré následne pridružená spoločnosť zaradí na svoju vlastnú webovú stránku alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je reklama na kľúčové slovo alebo e-mail Marketing, inzerovať.

Prevádzkovou spoločnosťou Adcell je Firstlead GmbH, Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlin, Nemecko.

Adcell nastaví cookie v systéme informačných technológií danej osoby. Aké cookies sú už vysvetlené vyššie. Súbor cookie sledovania služby Adcell neukladá žiadne osobné informácie. Ukladá sa iba identifikačné číslo pobočky, tj partnera sprostredkujúceho potenciálneho zákazníka, ako aj poradové číslo návštevníka webovej stránky a kliknutého reklamného média. Účelom uchovávania týchto údajov je zúčtovanie províznych provízií medzi obchodníkom a afiliáciou, ktoré sú spracované prostredníctvom affiliate siete, teda Adcell.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu cookies cez naše webové stránky, ako je uvedené vyššie, a to prostredníctvom príslušného nastavenia použitého internetového prehliadača, a tým trvalo v rozpore s nastavením cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo tomu, aby Adcell nastavil cookie v systéme informačných technológií danej osoby. Okrem toho, súbory cookie, ktoré už nastavil Adcell, je možné kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Platné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Adcell sú k dispozícii na stránke https://www.adcell.com/agb.

28. Právny základ pre spracovanie

Článok 6 I bol zapnutý. DS-GMO slúži naša spoločnosť ako právny základ pre spracovanie operácií, kde získame súhlas na konkrétny účel spracovania. V prípade, že spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zmluvy, zmluvnou stranou je osoba, ktorá, ako je to v prípade spracovania operácie, ktoré sú nevyhnutné pre dodanie tovaru alebo poskytnutie inej služby, alebo plnením, spracovanie je založený na Článok 6 I bol zapnutý. b DS-GMO. To isté platí pre operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípadoch otázok týkajúcich sa našich výrobkov alebo služieb. V prípade, že naša spoločnosť podlieha právnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie osobných údajov, ako napríklad plnenie daňových povinností, spracovanie je založené na článku 6 I zapnutý. c DS-GMO. V zriedkavých prípadoch sa môže vyžadovať spracovanie osobných údajov na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by bolo v prípade, keď návštevník bude bolieť v našej spoločnosti, a potom sa jeho meno, jeho vek, jeho zdravotné poistenie údaje alebo iné zásadné informácie sa lekára, nemocnicu alebo iných tretích strán by mali byť odovzdané. Potom by spracovanie bolo založené na článku 6 I zapnutom. d DS-GMO sú založené. Nakoniec spracovanie by mohlo byť založené na článku 6 I, ktorý je zapnutý. f DS-GMO sú založené. Na tomto právnom základe vykonaných operáciách spracovania, ktoré nie sú pokryté niektorú z vyššie uvedených právnych základov pri spracovaní chrániť oprávnený záujem našej spoločnosti alebo tretej osobe je požadované, ak preváža záujmy základných práv a slobôd dotknutej osoby. Takéto spracovateľské operácie sú nám osobitne povolené, pretože boli výslovne spomenuté európskym zákonodarcom. On miery za to, že oprávnený záujem možno predpokladať v prípade, že osoba je zákazník poplatku (bod 47 2 set DS-GMO).

29. Oprávnené záujmy pri spracúvaní, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Je spracovanie osobných údajov založené na článku 6 I zapnuté. f DS-GMO je náš oprávnený záujem o vykonávanie nášho podnikania v prospech všetkých našich zamestnancov a našich akcionárov.

30. Trvanie, počas ktorého budú osobné údaje uložené

Kritérium das für die Dauer von der Speicherung personenbezogen Dat ist die jeweiligen Gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die Daten routinemäßig entsprechenden gelöscht, sofern Oder Sie nicht mehr zur Vertragserfüllung Vertragsanbahnung erforderlich Sind.

31. Zákonné alebo zmluvné ustanovenia o poskytovaní osobných údajov; Nevyhnutnosť pre uzavretie zmluvy; Povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia

War Klára Sie darüb auf, dass die Bereitstellung personenbezogen je Daten zum Teil Gesetzliche vorgeschrieb ist (zB od Steuervorschrif) oder sich auch aus vertraglich Regelungen (zB Angaben zum Vertragspartn je) ergeben kann. Mitunt kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine Person betroffene až do Daten zur Verfügung stellt uns personenbezog, die in der durch uns odberateľovi verarbeitet werden müssen. Die betroffene až Persona ist unser personenbezog verpflichtet beispielsweis k hlavnému Daten bereitzustell, Unternehmen mit uns wenn ihr einen Vertrag abschließt. Eine der personenbezogen na Nichtbereitstellung Daten zur hatte odberateľovi, dass der Vertrag nicht mit dem betroffene geschlossen werden könnte. V je personenbezogen Bereitstellung einer Daten durch deň sich der betroffene až betroffene müssen einen unserer Mitarbeit Wenden. Unser Mitarbeiter klart z betroffene einzelfallbezog na darüb auf, ob die Bereitstellung der personenbezogen na Daten Gesetzliche Odry vertraglich vorgeschrieb oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, zomrie personenbezogen Daten bereitzustell, und Welcha Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogen Dát na linke.

32. Existencia automatizovaného rozhodovania

Verantwortungsbewusstes Unternehmen als eine automatische Entscheidungsfindung verzia wir auf oder ein profilovanie.

33. POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE EZOICKÉ SLUŽBY

//g.ezoic.net/privacy/ehrliche-tests.de

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli schválené generátorom zásad ochrany osobných údajov Ochrana údajov Wuppertal v spolupráci s RC GmbH, použité notebooky recyklované a. \ t Právnici na zdieľanie súborov vytvoril WBS-LAW.