Δημιουργία τάξης στο νοικοκυριό - κόλπα

Δημιουργία τάξης στο νοικοκυριό - κόλπα

Αντικείμενα επανατοποθετούνται στη θέση τους πολύ γρήγορα - και δεν υπάρχουν ποτέ περισσότερα από τρία αντικείμενα που συσσωρεύονται. Αυτό εξουδετερώνει το χάος και τη συσσώρευση πραγμάτων χωρίς να χρειάζεται να τακτοποιήσετε καθόλου.

🕹️🎮 Αγοράστε κονσόλα Sony PlayStation®5 🕹️🎮
🔥PS5™ Κονσόλα🔥
κυτάζω*