επαφή

Σημείωση: Δεδομένα προϊόντος

Είμαστε συνεργάτης συνεργατών του Amazon.de και λαμβάνουμε αυτόματα τα δεδομένα των προϊόντων μέσω API από τους πωλητές / καταστήματα που κάνουν αυτά τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής προϊόντων και των φωτογραφιών προϊόντων, διαθέσιμα στο Amazon.de και τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο ehrliche-tests.de. Συνδέουμε μόνο αυτά τα δεδομένα!

Οι προμηθευτές / καταστήματα υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα πνευματικά δικαιώματα του Amazon.de. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για παραβιάσεις από τον πωλητή / καταστήματα, επικοινωνήστε με τον πωλητή / καταστήματα που παρέχουν τα δεδομένα αυτά ή απευθείας με την AMAZON.DE. Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων από φωτογραφίες ή δεδομένα προϊόντων που λαμβάνουμε, υποβάλλονται στην αρμόδια νομική υπηρεσία στο Amazon.de

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα δοκιμής!

Επισημαίνουμε ότι δεν έχουμε δοκιμαστικά προϊόντα με ή χωρίς επιστροφή χρημάτων μέσω του Paypal ΔΕΝ αγοράστε. Δεν γράφουμε θετικές κριτικές στο Amazon.de κατά της χορηγίας ή της αμοιβής προϊόντων. Οι κριτικές του Amazon είναι γραμμένες μόνο για προϊόντα που έχετε αγοράσει μόνοι σας. Είστε ευπρόσδεκτοι να μας στείλετε προϊόντα που στη συνέχεια χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή, να εξετάσουμε προσεκτικά και να δοκιμάσουμε. Οι δοκιμές, οι εντυπώσεις και οι εμπειρίες μας με το προϊόν δημοσιεύονται με τη μορφή ενός άρθρου (εάν είναι απαραίτητο με συνδέσμους προς ιστότοπους, προϊόντα, καταστήματα κ.λπ.). Δεν θα δείξουμε ενδιαφέρον για την επεξεργασία επιστροφών μέσω PayPal μετά από ΜΟΝΟ θετικές κριτικές στο AMAZON.de!

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη των συνεργατών συνεργασίας μέχρι στιγμής!

Έχετε μια ανησυχία, μια ερώτηση ή μια προσφορά;

Αποστολή μηνύματος σε:

info + [et] + ehrliche-tests.de

🕹️🎮 Αγοράστε κονσόλα Sony PlayStation®5 🕹️🎮
🔥PS5™ Κονσόλα🔥
κυτάζω*